ടം ടം ടടം ടം ടടടം ടടംടം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ടം ടം ടടം ടം ടടടം ടടംടം (സമസ്യാപൂരണം)

രചന:കാളിദാസൻ
വൃത്തം : ഉപജാതി

രാജാഭിഷേകേ മദവിഹ്വലായാഃ
ഹസ്താച്ച്യുതോ ഹേമഘടോ യുവത്യാഃ
സോപാനമാർഗ്ഗേഷു കരോതി ശബ്ദം
ടം ടം ടടം ടം ടടടം ടടംടം

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ടം_ടം_ടടം_ടം_ടടടം_ടടംടം&oldid=77665" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്