ഞാനെന്നും സ്തുതിക്കും

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

പല്ലവി

ഞാനെന്നും സ്തുതിക്കും
എൻ പരനെ തിരുവരസുതനെ
ആന്ദഗാനങ്ങൾ പാടി പുകഴ്ത്തി
ഞാനെന്നും സ്തുതിക്കും

ചരണങ്ങൾ

പാപത്തിൻ ശാപത്തിൽ നിന്നും
എൻെറ പ്രാണനെ കാത്തവനെന്നും
പാരിൽ തൻ അൻപിനു തുല്യമില്ലെന്നും (ഞാനെന്നും...)

ആയിരം നാവുകളാലും
പതിനായിരം വാക്കുകളാലും
ആ ദിവ്യസ്നേഹമവർണ്ണ്യമാരാലും (ഞാനെന്നും...)

നിത്യത തന്നിൽ ഞാനെത്തും
നിൻെറ സത്യപാദങ്ങൾ ഞാൻ മുത്തും
ഭക്തിയിലാനന്ദ സംഗീതം മീട്ടി. (ഞാനെന്നും...)

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഞാനെന്നും_സ്തുതിക്കും&oldid=28951" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്