കേരളം ഒന്നാം ഭാഗം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കേരളം ഒന്നാം ഭാഗം (കേരളചരിത്രകാവ്യം)
രചന:കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ
ഉള്ളടക്കം


1. കൃതിയെക്കുറിച്ച്

2. വിഷയാനുക്രമണിക

ഒന്നാം സർഗം[തിരുത്തുക]

3. കേരളപ്രതിഷ്ഠ

 • ഉൽപ്പത്തി
 • ഭൂസ്ഥിതി
 • പഴക്കം
 • പൂർവ്വനിവാസികളും നായന്മാരും
 • ആദ്യബ്രാഹ്മണർ
 • നമ്പൂരിമാർ
 • ജന്മി- അടിയാൻ- കുടിയാൻ
 • എമ്പ്രാന്മാർ
 • കേരളവിഭാഗം
 • ദേശവിഭാഗം
 • ഗ്രാമവിഭാഗം
 • പലജനങ്ങൾ
 • മലയാളാചാരവിശേഷങ്ങൾ

രണ്ടാം സർഗം[തിരുത്തുക]

4. നമ്പൂരിരാജ്യഭരണം

 • സ്വധർമ്മം
 • കാവുകൾ
 • അമ്പലങ്ങൾ
 • ദേവസ്വങ്ങൾ
 • ഊരാഴ്മ
 • പ്രവൃത്തികൾ
 • ഭരണരീതികൾ
 • സൈന്യങ്ങൾ
 • സംഘം
 • തൊഴിലുകൾ
 • നാണയങ്ങൾ
 • ഭണ്ഡാരം
 • ഉപജീവനവും പ്രവൃത്തിയും
 • വിദ്യാഭ്യാസം
 • ബുദ്ധമതവർദ്ധന
 • മഹാസഭയും മാമാങ്കവും
 • സഭാനിശ്ചയങ്ങൾ
 • മറ്റു തരക്കാരോടുള്ള നില
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=കേരളം_ഒന്നാം_ഭാഗം&oldid=148395" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്