കുയിൽ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കുയിൽ

പ്രിയമേറുമെനിക്കു പാട്ടുകേൾക്കാൻ;
കുയിലേ! പാടുകയൊന്നെനിക്കുവേണ്ടി;
തെളിവോടു കളിക്ക, പുഷ്പകാലം
വെളിവായെന്നു പറഞ്ഞിടുന്നിതോ, നീ?

ചൊടിയുണ്ട് നിനക്കു പാട്ടു പാടാൻ;
മടി താൻ പിന്നൊരു കൂടു തീർത്തിരിപ്പാൻ;
പിടയാളവൾ മുട്ടയിട്ടിടുമ്പോ -
ളടവയ്ക്കാൻ മറുപക്ഷി വേണമല്ലോ.

വശമില്ല നിനക്കു കൂടുവയ്ക്കാൻ;
വശമായിട്ടതു പിന്നെ വിട്ടുപോയോ?
പലനാളുരുവിട്ട പാഠമെല്ലാ -
മൊരുനാൾ വേണ്ട മറന്നിടാനെനിക്ക്.

ചെറുമുട്ട വിരിച്ചു കുട്ടിയാക്കി -
ത്തരുമക്കാകനു വന്ദനങ്ങൾ ചൊൽക;
ഒരുനാളുമഹോ മറന്നുകൂടാ
പരനിങ്ങോട്ടുപകാരമൊന്നു ചെയ്താൽ.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=കുയിൽ&oldid=83185" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്