ഏകശ്ലോകി രാമായണം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ആദൗ രാമതപോവനാദിഗമനം ഹത്വാമൃഗകാഞ്ചനം
വൈദേഹി ഹരണം ജടായുമരണം സുഗ്രീവസംഭാഷണം
ബാലിനിർദ്ദലനം സമുദ്രതരണം ലങ്കാപുരീമർദ്ദനം
പശ്ചാത് രാവണകുംഭകർണ്ണാദിഹനനം ഏതദ്ധി രാമായണം

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഏകശ്ലോകി_രാമായണം&oldid=214233" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്