ഏകശ്ലോകി മഹാഭാരതം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ആദൗ പാണ്ഡവധാർത്തരാഷ്ട്രജനനം ലക്ഷാഗൃഹേദാഹനം
ധ്യൂതേശ്രീഹരണം വനേവിഹരണം മത്സ്യാലയേവർദ്ധനം
ലീലാഗോഗ്രഹണം രണേവിഹരണം സന്ധിക്രിയാജംഭണം
ഭീഷ്മദ്രോണസുയോധനാദിമഥനം ഏതന്മഹാഭാരതം

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഏകശ്ലോകി_മഹാഭാരതം&oldid=214234" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്