എവരി മാട

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
എവരി മാട (കീർത്തനങ്ങൾ)

രചന:ത്യാഗരാജ സ്വാമി
രാഗം : കാംബോജി
താളം: ആദി

പല്ലവി


എവരി മാട വിന്നാവോ രാവോ
ഇന്ദു ലേവോ ഭളി ഭളി

അനുപല്ലവി

അവനിലോ നാർഷേയ പൌരുഷേയ-
മന്ദി ചോദ്യമെരുഗ ലേനയ്യ (എവരി)

ചരണം

ഭക്ത പരാധീനുഡനുചു
പരമ ഭാഗവതുല
വ്യക്ത രൂപുഡൈ പലികിന മുച്ചട
യുക്ത മനുചുനുണ്ടി
ശക്തി ഗല മഹാ-ദേവുഡു നീവനി
സന്തോഷമുനനുണ്ടി
സത്ത ചിത്തുഡഗു ത്യാഗരാജ നുത
സത്യ സന്ധുഡനു കൊണ്ടിനിലലോ (എവരി)

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=എവരി_മാട&oldid=33508" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്