എന്ത വേഡുകോന്ദു

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
എന്ത വേഡുകോന്ദു (കീർത്തനങ്ങൾ)

രചന:ത്യാഗരാജ സ്വാമി
രാഗം : സരസ്വതി മനോഹരി
താളം: ആദി

പല്ലവി
എന്ത വേഡുകോന്ദു രാഘവ
പന്തമേലരാ ഓ രാഘവ

അനുപല്ലവി

ചിന്ത തീർചുടകെന്ത മോഡിരാ
അന്തരാത്മ നാ ചെന്ത രാനു നേ       (എന്ത)

ചരണം

ചിത്തമന്ദു നിന്നു ജൂചു സൌഖ്യമേ
ഉത്തമംബനുചുനുപ്പൊങ്കഗുചുനു
സത്ത മാത്രമാ ചാല നമ്മിതിനി
സാർവഭൌമ ശ്രീ ത്യാഗരാജ നുത       (എന്ത)

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=എന്ത_വേഡുകോന്ദു&oldid=55255" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്