എന്ത നേർചിന

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
എന്ത നേർചിന (കീർത്തനങ്ങൾ)

രചന:ത്യാഗരാജ സ്വാമി
രാഗം : ഉദയരവിചന്ദ്രിക
താളം: ആദി

പല്ലവി

എന്ത നേർചിന എന്ത ജൂചിന

എന്ത വാരലൈന കാന്ത ദാസുലേ


അനുപല്ലവി

സന്തതംബു ശ്രീ കാന്ത സ്വാന്ത

സിദ്ധാന്തമൈന മാർഗ ചിന്ത ലേനി വാർ(എന്ത)


ചരണം 1

പര ഹിംസ പര ഭാമാന്യ ധന

പര മാനവാപവാദ

പര ജീവനാദുലകനൃതമേ

ഭാഷിഞ്ചെദരയ്യ ത്യാഗരാജനുത (എന്ത)

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=എന്ത_നേർചിന&oldid=33505" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്