ഉറുമ്പേ ഉറുമ്പേ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഉറുമ്പു പാട്ട്[തിരുത്തുക]

പറയാനും പാടാനും വേണ്ടി കൊഞ്ചിക്കൊഞ്ചി ഭാഷ പഠിച്ചുതുടങ്ങുന്ന ചെറിയ കുട്ടികളെ രസിപ്പിക്കാനുതകുന്ന ഒട്ടനവധി കുഞ്ഞിപ്പാട്ടുകൾ മലയാളത്തിലുണ്ടു്. ഇവയിൽ പലതും ഏതോ കാലത്തു് ആരൊക്കെയോ പാടിത്തുടങ്ങി സ്വയം പ്രചാരമാർജ്ജിച്ചവയാണു്.

തൃശ്ശൂരിലും പരിസരത്തും കുട്ടികൾക്കു പാടിക്കൊടുത്തു പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന കുഞ്ഞിപ്പാട്ടുകളിൽ ഒന്നാണു് താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉറുമ്പുപാട്ട്:ഉറുമ്പേ ഉറുമ്പേ
എവിടയ്ക്ക്‌ പോണൂ?

പ്ലാല പർക്കാൻ[1] പോണൂ.

പ്ലാല പർക്കാൻ
കാട്ടില്‌ പോയപ്പോ
പ്ലാലേമപ്പടി ചോര.

ചോര കഴ്കാൻ
നീറ്റ്‌ല്‌ പോയപ്പോ
നീറ്റിലപ്പടി വാള[2].

വാളേനെ കോർക്കാൻ
വള്ളിക്ക്‌ പോയപ്പോ
വള്ളീലപ്പടി ചുണ്ടങ്ങ.

ചുണ്ടങ്ങേടെ കാതും കുത്തി
പട്ടര്‌ടെ കുട്ടീടെ കല്യാണം...!


  1. പ്ലാവില പെറുക്കാൻ
  2. നീർ = വെള്ളം, വാള = ഒരു തരം മത്സ്യം
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഉറുമ്പേ_ഉറുമ്പേ&oldid=51996" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്