ഉപയോക്താവ്:Manojk/പൂമുഖം/Wikisource languages

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

മലയാളഭാഷയിലുള്ള വിക്കിഗ്രന്ഥശാല 2006 മാർച്ച് 29-നാണ് ആരംഭിച്ചത്.
മറ്റു നിരവധി ഭാഷകളിലും വിക്കിഗ്രന്ഥശാലകൾ നിലവിലുണ്ട്. താഴെക്കാണുന്ന കണ്ണികളിൽ നിന്നും അവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയുടെ ബഹുഭാഷാകവാടംവിക്കിഗ്രന്ഥശാലകളുടെ പട്ടികവാർത്തകളും അറിയിപ്പുകളുംവിക്കിഗ്രന്ഥശാല – സ്വതന്ത്രവായനശാല