ഉപയോക്താവ്:Gkdeepasulekha

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ദീപ സുലേഖ അധ്യാപിക

ൻ - V ൾ - * ർ - \ ൽ - > ൺ - X— ൟ ൌ ൠഌൡ ൦൧൨൩൪൫൬൭൮൯ ൿ ā á é


<lb />

⅓ ⅔,⅛


ൻ്റ ള്ള ററ, റെറാ->റ്റ Two single quotes ൗ+െ => ൌ


ദുഃ §

ത്ത with zwnj - ത്‌ത

഻ - Bar virama eg: k഻

ൿ

ചന്ദ്രക്കലയിലവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ തൊട്ടടുത്ത വാക്കുമായി കൂടിച്ചേരാതിരിക്കാൻ zwnj

ൖ ഴ്  • , ※ , ✱ , ✲ , ٭ , ✺ , ٭ ,∗ , ✻ , ﹡ , *


തൃശ്ശിവപേരൂർ


29 ജനുവരി 1935

ഐ. എ൯. മേനോ൯,
എം.എ.,ബി,ലിറ്റ്. (ഓക്സ൯)
കൊച്ചിഗവർമ്മേണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസഡയറക്ടർ.


ഇടത്തുള്ള എഴുത്ത് നടുക്കുള്ള എഴുത്ത് വലത്തേത്

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Gkdeepasulekha&oldid=154560" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്