ഈസോപ്പ് കഥകൾ/ആൽ മരവും മുളകളും

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ആൽ മരവും മൂളകളും

ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റിൽ കടപുഴകിയ ഒരു ആൽമരം ദൂരെയുള്ള മുളച്ചെടികളുടെ ഇടയിലേക്ക് ചെന്നു വീണു. അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് ആൽ മുളകളോട് ചോദിച്ചു.” ഇത്ര മെലിഞ്ഞ, ക്ഷയിച്ച നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ കൊങ്കാറ്റിനെ അതിജീവിച്ചു.?”

മുളകൾ പ്രതിവച്ചു “നീ കാറ്റിനോട് എതിർത്തു നിൽക്കാനും, കിടപിടിക്കാനുമാണ് നോക്കാറുള്ളത്. ഞങ്ങളാകട്ടെ ഇളംകാറ്റു ചെറുതായിട്ടൊന്നു വീശിയാൽ തന്നെ കുനിഞ്ഞുകൊടുക്കും.അതിനാൽ ഒടിഞ്ഞു പോകില്ല."

എളിമ എന്തിനേയും കീഴ്പ്പെടുത്തും