ആഡ മോഡി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ആഡ മോഡി (കീർത്തനങ്ങൾ)

രചന:ത്യാഗരാജ സ്വാമി
രാഗം : ചാരുകേശി
താളം: ആദി

പല്ലവി

ആഡ മോഡി ഗലദാ രാമയ്യ മാടലാഡ


അനുപല്ലവി
തോഡു നീഡ നീവേയനുചുനു ഭക്തി

ഗൂഡിന പാദമു പട്ടിന നാതോ മാട(ലാഡ)


ചരണം

ചദുവുലന്നി തെലിസി ശങ്കരാംശുഡൈ

സദയുഡാശുഗ സംഭവുഡു മ്രൊക്ക

കദലു തമ്മുനി പൽക ജേസിതിവി ഗാകനു

ത്യാഗരാജു ആഡിന മാട(ലാഡ)

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ആഡ_മോഡി&oldid=33502" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്