അനുപമഗുണാംബുധി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അനുപമ ഗുണാംബുധി (കീർത്തനങ്ങൾ)

രചന:ത്യാഗരാജ സ്വാമി
രാഗം : അഠാണ
താളം: ഝമ്പ


പല്ലവി

അനുപമ ഗുണാംബുധി-
യനി നിന്നു നെര നമ്മി-
യനുസരിഞ്ചിന വാഡനൈതി

അനുപല്ലവി

മനുപകയേയുന്നാവു
മനു പതീ വ്രാസി മേ-
മനുപ മാകെവരു
വിനുമാ ദയ രാനി        (അനുപമ)

ചരണം ൧(1)

ജനക ജാമാതവൈ
ജനകജാ മാതവൈ
ജനക ജാലമു ചാലു
ചാലുനു ഹരി        (അനുപമ)ചരണം ൨(2)

കനക പട ധര നന്നു
കന കപടമേല തനു
കനക പഠനമു
സേതു കാനി പൂനി        (അനുപമ)ചരണം ൩(3)

കലലോനു നീവേ
സകല ലോക നാഥ
കോകലു ലോകുവ കനിച്ചി
കാചിനദി വിനി        (അനുപമ)ചരണം ൪(4)

രാജ കുല കലശാബ്ധി
രാജ സുര പാല ഗജ
രാജ രക്ഷക ത്യാഗ-
രാജ വിനുത        (അനുപമ)

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=അനുപമഗുണാംബുധി&oldid=66626" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്