വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:പ്രസിദ്ധീകരണം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:വിക്കിപദ്ധതി/പ്രസിദ്ധീകരണം എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല പ്രസിദ്ധീകരണം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലെ നിലവിൽ പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങ് പൂർത്തിയായ കൃതികൾ, ഭംഗിയായി ടൈപ്പ് സെറ്റ് ലേഔട്ട് ചെയ്ത് PDF രൂപത്തിലും മറ്റും സോഴ്സ് ഫയൽ അടക്കം ഔദ്ദ്യോഗികമായി വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ സമൂഹത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദ്യേശം.

കൃതികൾ[തിരുത്തുക]

കൃതിയുടെ പേരും ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത ഉപയോക്താവും (കൃതിയിൽ തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം വിക്കിയിൽ തിരുത്തുകയും ശേഷം സോഴ്സ് ഫയൽ പുതുക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉപയോക്താവിനെ അറീയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക.)

മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  • കൃത്യമായ പകർപ്പാവകാശ പത്രിക ഉണ്ടായിരിക്കണം. /മാതൃക
  • കൃതിയുടെ സോഴ്സ് ഫയൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ (ഗിറ്റ് പോലുള്ള) സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും


ഉപകരണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

കൃതിയുടെ ഉറവിട ഫയൽ ഗിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടേയ്ക്ക് മാറ്റാം. സഹായം ആവശ്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക : ഈമെയിൽ
ഗിറ്റിനെപ്പറ്റി കൂടുതലറിയാൻ ഈ താൾ കാണുക.

അംഗങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

മറ്റു ലിങ്കുകൾ[തിരുത്തുക]