ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Sreejithk2000
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 19:00, 15 ഒക്ടോബർ 2008 (12 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 1,96,155
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 269
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org03:10, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ace.wikipedia.org03:06, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikipedia.org03:06, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
af.wikibooks.org10:15, 14 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org03:06, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
als.wikipedia.org03:07, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
am.wikipedia.org03:10, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ang.wikipedia.org03:10, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wikipedia.org19:05, 23 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikipedia.org03:10, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36editor
ar.wikibooks.org21:23, 8 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arz.wikipedia.org15:04, 29 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ast.wikipedia.org04:43, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
as.wikipedia.org04:43, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
av.wikipedia.org04:43, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wikipedia.org04:44, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
azb.wikipedia.org02:13, 17 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikipedia.org04:44, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bar.wikipedia.org04:47, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bat-smg.wikipedia.org06:37, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org04:45, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bcl.wikipedia.org04:47, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be-tarask.wikipedia.org09:53, 28 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
beta.wikiversity.org15:45, 13 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikipedia.org04:45, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
bg.wikipedia.org04:47, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
bh.wikipedia.org09:53, 28 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bi.wikipedia.org04:47, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bm.wikipedia.org04:45, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikipedia.org22:08, 22 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
bn.wikisource.org12:21, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org04:47, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bpy.wikipedia.org06:37, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org04:47, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bs.wikipedia.org04:47, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bug.wikipedia.org06:37, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org04:47, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikipedia.org11:35, 1 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
cbk-zam.wikipedia.org04:47, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ceb.wikipedia.org04:47, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ch.wikipedia.org04:47, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ckb.wikipedia.org15:05, 29 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
commons.wikimedia.org19:00, 15 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,28,058sysop
co.wikipedia.org04:52, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
crh.wikipedia.org19:42, 10 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikipedia.org04:47, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
cu.wikipedia.org19:42, 10 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikipedia.org04:47, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikipedia.org04:52, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
da.wikipedia.org04:52, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
de.wikipedia.org05:29, 2 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)212autoreview
de.wikinews.org12:33, 4 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikisource.org05:42, 22 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org20:22, 24 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wiktionary.org16:57, 12 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
dsb.wikipedia.org04:52, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
dv.wikipedia.org04:52, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dz.wikipedia.org04:52, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ee.wikipedia.org04:55, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikipedia.org04:55, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
el.wikisource.org00:07, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org18:38, 29 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eml.wikipedia.org04:55, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikipedia.org19:00, 15 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)54,569autoreviewer, extendedconfirmed, filemover, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org01:57, 20 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikinews.org17:42, 8 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikiquote.org01:57, 20 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
en.wikisource.org04:26, 15 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
en.wikiversity.org04:26, 15 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wikivoyage.org10:24, 18 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
en.wiktionary.org01:57, 20 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
eo.wikipedia.org10:37, 26 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15autoreview
eo.wikinews.org19:40, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikipedia.org13:21, 24 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)182
es.wikinews.org18:30, 18 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org19:25, 25 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikivoyage.org05:11, 24 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wiktionary.org05:59, 24 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikipedia.org04:55, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
eu.wikipedia.org23:16, 29 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ext.wikipedia.org04:55, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikipedia.org04:55, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
ff.wikipedia.org04:58, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org06:47, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
fo.wikipedia.org04:58, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
frp.wikipedia.org04:43, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikipedia.org05:28, 2 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)199
fr.wikibooks.org05:36, 13 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fr.wikisource.org15:14, 5 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikivoyage.org05:36, 13 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wiktionary.org04:27, 21 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fur.wikipedia.org04:58, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikipedia.org04:58, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gan.wikipedia.org05:00, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wikipedia.org05:00, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gd.wikipedia.org05:00, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
glk.wikipedia.org05:00, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org05:00, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
gn.wikipedia.org04:43, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
got.wikipedia.org05:00, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikipedia.org02:31, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gv.wikipedia.org05:00, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hak.wikipedia.org05:02, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ha.wikipedia.org19:15, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org06:50, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
he.wiktionary.org18:38, 29 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org04:58, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikipedia.org18:39, 4 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
hi.wiktionary.org05:56, 10 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org16:20, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
hsb.wikipedia.org04:15, 14 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ht.wikipedia.org05:39, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org06:50, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
hu.wiktionary.org16:52, 10 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikipedia.org05:17, 22 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ia.wikipedia.org03:21, 6 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org09:27, 19 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
id.wiktionary.org04:52, 5 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org10:19, 29 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org07:39, 14 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
io.wikipedia.org06:54, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org06:54, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikipedia.org16:17, 31 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)98
it.wikibooks.org06:11, 19 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikiquote.org18:11, 29 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikisource.org03:00, 8 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikivoyage.org22:49, 13 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wiktionary.org18:38, 29 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org20:23, 30 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)132
jv.wikipedia.org06:54, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kab.wikipedia.org05:09, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikipedia.org23:51, 21 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ki.wikipedia.org05:00, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wikipedia.org20:31, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
km.wikipedia.org22:13, 9 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kn.wikipedia.org05:58, 20 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ko.wikipedia.org14:25, 20 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
ko.wikibooks.org14:42, 7 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org12:13, 25 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ku.wikipedia.org22:50, 7 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kv.wikipedia.org19:42, 10 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wikipedia.org20:29, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org15:40, 22 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lad.wikipedia.org15:29, 25 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
la.wikipedia.org06:54, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
la.wiktionary.org18:38, 29 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org18:38, 29 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lij.wikipedia.org06:54, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikipedia.org19:51, 24 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lmo.wikipedia.org16:10, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
login.wikimedia.org04:17, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org16:55, 23 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
lv.wikipedia.org18:20, 23 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
map-bms.wikipedia.org04:45, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.mediawiki.org05:35, 13 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
meta.wikimedia.org15:19, 16 നവംബർ 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)154
mg.wikipedia.org19:45, 23 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org18:38, 29 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org05:25, 22 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wiktionary.org19:22, 6 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org06:54, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ml.wikipedia.org19:00, 15 ഒക്ടോബർ 2008തറവാട് വിക്കി(?)10,232sysop
ml.wikibooks.org13:34, 10 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ml.wikiquote.org11:28, 7 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org19:00, 15 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)143autopatrolled
ml.wiktionary.org12:11, 5 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)170
mn.wikipedia.org05:21, 1 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mr.wikipedia.org05:28, 2 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
mr.wikiquote.org01:27, 13 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org09:05, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org15:53, 26 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ms.wiktionary.org19:22, 6 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org03:18, 3 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
myv.wikipedia.org04:55, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wikipedia.org18:17, 2 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mzn.wikipedia.org18:18, 26 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wikipedia.org06:54, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikisource.org21:20, 24 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org11:29, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org06:54, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wikipedia.org04:29, 10 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ne.wikibooks.org09:29, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org16:52, 26 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikipedia.org10:38, 19 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
nl.wikivoyage.org00:33, 5 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wiktionary.org19:23, 6 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org06:54, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
nn.wikiquote.org19:52, 17 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wiktionary.org19:23, 6 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org06:55, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
nv.wikipedia.org19:31, 23 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ny.wikipedia.org04:47, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikipedia.org03:18, 29 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wikipedia.org20:24, 5 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org18:00, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
os.wikipedia.org07:04, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pam.wikipedia.org03:34, 12 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org03:40, 27 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pdc.wikipedia.org04:52, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikipedia.org03:10, 22 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)96
pl.wikibooks.org03:26, 26 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikiquote.org17:36, 22 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wiktionary.org16:57, 12 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pnb.wikipedia.org07:04, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wikipedia.org05:28, 2 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
pt.wikibooks.org19:53, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikinews.org15:04, 29 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org19:55, 29 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wikipedia.org07:04, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rn.wikipedia.org05:21, 1 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wikipedia.org04:42, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikipedia.org07:04, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ru.wikipedia.org03:20, 26 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)126autoeditor, uploader
ru.wikinews.org10:32, 29 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikisource.org04:32, 25 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikivoyage.org15:38, 29 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikipedia.org05:25, 22 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org05:27, 25 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wikipedia.org07:04, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sco.wikipedia.org03:51, 8 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org12:20, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org07:04, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
simple.wikipedia.org12:25, 16 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
simple.wiktionary.org19:04, 26 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wiktionary.org09:31, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org20:14, 24 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sl.wikipedia.org16:31, 19 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sn.wikipedia.org04:47, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikisource.org18:06, 8 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org07:04, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
species.wikimedia.org04:26, 15 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wikipedia.org07:05, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sr.wikipedia.org07:05, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
stq.wikipedia.org04:15, 14 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org03:40, 27 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikipedia.org18:54, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
sw.wikipedia.org08:33, 24 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
szl.wikipedia.org05:10, 25 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikipedia.org20:24, 30 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
ta.wikinews.org03:37, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org10:44, 18 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org05:21, 1 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org17:48, 29 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org19:41, 29 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org16:09, 1 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikidata.org16:27, 6 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org07:01, 30 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
th.wikipedia.org15:16, 24 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ti.wikipedia.org15:38, 29 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tl.wikipedia.org02:49, 23 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tr.wikipedia.org07:05, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
tum.wikipedia.org04:47, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikipedia.org10:02, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
uk.wikiquote.org18:30, 18 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikipedia.org04:08, 21 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uz.wikipedia.org15:43, 21 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikipedia.org18:23, 23 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
war.wikipedia.org09:13, 18 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
wa.wikipedia.org07:05, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.wikidata.org19:46, 14 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)175
wuu.wikipedia.org05:48, 27 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xal.wikipedia.org05:02, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikipedia.org06:15, 22 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yo.wikipedia.org05:25, 22 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zea.wikipedia.org19:51, 24 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikipedia.org04:45, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-yue.wikipedia.org14:21, 23 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh.wikipedia.org07:16, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)165
zh.wikivoyage.org17:54, 8 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1