ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Brackenheim
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 19:39, 8 ഒക്ടോബർ 2008 (10 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 2,14,971
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 284
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org08:00, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ace.wikipedia.org15:38, 7 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org20:24, 5 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
als.wikipedia.org19:08, 24 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12editor
ang.wikipedia.org16:10, 10 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
an.wikipedia.org21:17, 15 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikipedia.org11:19, 15 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22autoreview
ar.wikisource.org22:00, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org08:51, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ast.wikipedia.org22:00, 30 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
as.wikisource.org22:00, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org20:10, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org21:06, 15 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
az.wikisource.org22:00, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org18:02, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bat-smg.wikipedia.org20:11, 24 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be-tarask.wikipedia.org12:55, 27 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
be.wikipedia.org14:55, 23 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23autoreview
be.wikimedia.org12:02, 7 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikisource.org22:00, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org23:30, 15 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org22:00, 30 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
bg.wikisource.org22:01, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org20:04, 24 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikipedia.org14:26, 15 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bn.wikisource.org22:01, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org08:00, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikipedia.org21:56, 22 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
br.wikisource.org22:01, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org22:00, 30 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bs.wikisource.org22:01, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org13:29, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org20:13, 30 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
ca.wikisource.org22:01, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org16:52, 21 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ce.wikipedia.org11:07, 1 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
chy.wikipedia.org22:16, 23 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ckb.wikipedia.org20:45, 17 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org19:39, 8 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,20,802filemover, patroller, rollbacker, translationadmin
crh.wikipedia.org15:57, 24 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
csb.wikipedia.org13:46, 25 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikipedia.org22:01, 30 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
cs.wikisource.org21:00, 20 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cv.wikipedia.org20:53, 8 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikipedia.org09:59, 17 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
cy.wikisource.org22:01, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org20:13, 30 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
da.wikisource.org22:01, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org19:39, 8 ഒക്ടോബർ 2008തറവാട് വിക്കി(?)59,190autoreview, editor, import, sysop
de.wikibooks.org17:37, 4 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
de.wikinews.org15:36, 14 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikiquote.org13:07, 13 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
de.wikisource.org13:42, 1 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikiversity.org17:37, 4 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikivoyage.org21:13, 12 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
de.wiktionary.org18:27, 12 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
diq.wikipedia.org13:45, 22 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org21:47, 26 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wikipedia.org17:05, 10 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
el.wikinews.org21:15, 9 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org20:39, 27 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org13:00, 29 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikipedia.org19:46, 8 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,917extendedconfirmed, filemover, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org14:30, 11 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wikinews.org07:56, 9 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org13:12, 13 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
en.wikisource.org18:18, 21 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikiversity.org15:04, 2 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikivoyage.org21:12, 12 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
en.wiktionary.org13:56, 28 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikipedia.org19:08, 24 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)99autoreview
eo.wikisource.org22:01, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org16:50, 14 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)238
es.wikinews.org11:18, 10 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org11:18, 10 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org22:01, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org14:22, 2 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
et.wikisource.org22:01, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org17:35, 1 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
fa.wikipedia.org12:46, 21 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
fa.wikisource.org22:01, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org17:01, 18 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
fi.wikisource.org22:01, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org15:30, 6 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fo.wikisource.org22:01, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org15:24, 23 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org17:49, 30 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikipedia.org17:33, 16 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)407
fr.wikibooks.org00:11, 23 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikinews.org20:39, 27 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org22:01, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org22:10, 20 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wiktionary.org21:54, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fy.wikipedia.org21:56, 22 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ga.wikipedia.org21:57, 30 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
gd.wikipedia.org22:17, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org21:56, 22 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
gl.wikisource.org22:01, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org12:09, 28 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikisource.org22:01, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org14:44, 10 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
he.wikiquote.org16:08, 7 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikisource.org22:01, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org18:04, 12 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org10:24, 10 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hr.wikipedia.org10:32, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
hr.wikisource.org22:01, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org13:40, 2 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ht.wikipedia.org16:00, 13 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hu.wikipedia.org20:13, 30 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)143trusted
hu.wikisource.org22:01, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org19:44, 12 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
hy.wikisource.org22:02, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org11:22, 27 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
id.wikipedia.org19:39, 28 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
id.wikibooks.org09:59, 27 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikisource.org22:02, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org15:04, 2 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
is.wikipedia.org21:44, 2 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
is.wikibooks.org17:46, 25 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikisource.org22:02, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org06:00, 28 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)247
it.wikibooks.org22:10, 20 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
it.wikinews.org21:47, 24 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
it.wikiquote.org10:16, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikisource.org00:34, 30 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikivoyage.org14:53, 21 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ja.wikipedia.org19:12, 13 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)98
ja.wikibooks.org11:05, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikisource.org22:02, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org11:55, 28 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wikipedia.org13:48, 24 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
kk.wikipedia.org09:51, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikipedia.org21:57, 22 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
kn.wikisource.org22:02, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org14:39, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org11:24, 10 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
ko.wikisource.org22:02, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org21:57, 22 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ksh.wikipedia.org16:39, 15 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
la.wikipedia.org16:43, 1 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
la.wikisource.org19:39, 4 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org17:00, 29 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
li.wikipedia.org11:09, 29 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikisource.org22:02, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org16:00, 13 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ln.wikipedia.org11:16, 6 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
login.wikimedia.org00:04, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org20:13, 30 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
lt.wikisource.org22:02, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org20:13, 30 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28autopatrolled
www.mediawiki.org14:07, 15 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,697autopatrolled, translationadmin
meta.wikimedia.org12:39, 7 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)805translationadmin
mg.wikipedia.org15:43, 28 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
min.wikipedia.org12:47, 4 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikipedia.org21:45, 24 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mk.wikisource.org22:02, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org13:12, 2 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ml.wikisource.org22:02, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org13:29, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikipedia.org22:41, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org22:02, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org18:38, 11 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
mt.wikipedia.org13:13, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mx.wikimedia.org22:14, 21 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org11:33, 25 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nah.wikipedia.org17:59, 25 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikipedia.org13:00, 29 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds.wikipedia.org22:05, 30 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ne.wikipedia.org09:35, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
new.wikipedia.org09:58, 27 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org04:41, 23 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)163
nl.wikibooks.org09:53, 26 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikimedia.org20:08, 13 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org22:03, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org11:12, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wikipedia.org18:01, 18 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
no.wikipedia.org17:01, 18 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
no.wikisource.org22:03, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org22:16, 23 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
oc.wikipedia.org09:35, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wikipedia.org18:59, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
or.wikisource.org22:03, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org08:00, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
outreach.wikimedia.org15:38, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)293translationadmin
pam.wikipedia.org20:05, 24 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pa.wikipedia.org09:37, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pdc.wikipedia.org11:41, 15 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pfl.wikipedia.org15:19, 18 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikipedia.org17:33, 16 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)173autoreview
pl.wikisource.org22:03, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org13:25, 28 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wiktionary.org12:36, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pms.wikipedia.org13:00, 29 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pnb.wikipedia.org21:50, 24 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ps.wikipedia.org09:35, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikipedia.org16:44, 1 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)94
pt.wikibooks.org21:04, 14 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikiquote.org18:29, 8 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikisource.org23:25, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rm.wikipedia.org12:12, 10 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org19:06, 6 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ro.wikipedia.org13:28, 27 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)233autopatrolled
ro.wikisource.org22:03, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org11:14, 25 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikipedia.org11:40, 6 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)208autoeditor, uploader
ru.wikimedia.org22:15, 21 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org17:24, 23 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikisource.org22:03, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org21:48, 24 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sah.wikisource.org22:03, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org14:39, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikisource.org22:03, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org13:00, 29 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sco.wikipedia.org18:08, 27 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sc.wikipedia.org13:00, 29 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikipedia.org13:26, 11 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
se.wikimedia.org15:31, 19 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org21:45, 24 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
simple.wikipedia.org16:51, 2 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)124rollbacker
simple.wiktionary.org09:37, 11 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
si.wikipedia.org17:45, 25 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikipedia.org10:42, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
sk.wikisource.org22:04, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org16:39, 4 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
sl.wikisource.org22:04, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org17:58, 29 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org09:39, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
species.wikimedia.org04:48, 24 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sq.wikipedia.org10:39, 25 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sr.wikipedia.org19:29, 16 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77autopatrolled
sr.wikisource.org22:04, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org21:16, 12 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org09:19, 27 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org13:22, 10 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org11:59, 26 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)113
sv.wikisource.org10:33, 30 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wiktionary.org22:42, 27 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org17:59, 25 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
szl.wikipedia.org11:14, 25 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikipedia.org21:45, 24 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ta.wikisource.org22:04, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org09:59, 27 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ten.wikipedia.org16:20, 15 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org21:46, 11 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52autoreview, bureaucrat, editor, sysop
test-commons.wikimedia.org08:30, 3 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org11:19, 14 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)358filemover, reviewer, rollbacker, sysop, translationadmin
test.wikidata.org13:40, 24 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org11:55, 26 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
te.wikisource.org22:04, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org19:02, 7 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
th.wikisource.org22:04, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org08:00, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikipedia.org19:12, 13 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34autoreview
tr.wikimedia.org22:34, 15 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org22:04, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org16:42, 9 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikipedia.org15:39, 26 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)142autoreview
uk.wikisource.org22:05, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org21:03, 13 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
uz.wikipedia.org14:19, 30 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uz.wiktionary.org20:13, 24 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org13:00, 29 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wikisource.org22:05, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org18:53, 28 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
vi.wikisource.org22:05, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org16:00, 13 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
war.wikipedia.org15:46, 20 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
www.wikidata.org20:04, 30 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,465rollbacker, translationadmin
wikimania2013.wikimedia.org13:54, 22 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org13:57, 20 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85
wikimania2015.wikimedia.org17:00, 27 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,390
wikimania2016.wikimedia.org19:31, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,264
wikimania2017.wikimedia.org10:20, 4 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,373
wikimania2018.wikimedia.org19:10, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,134
wikimania.wikimedia.org12:38, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,025translationadmin
wuu.wikipedia.org13:33, 6 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikipedia.org22:47, 12 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikisource.org22:05, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org13:30, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikisource.org22:05, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org16:48, 25 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh.wikipedia.org16:21, 3 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)95
zh.wikisource.org22:05, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0