ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: علاء
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 12:13, 2 ഒക്ടോബർ 2010 (10 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 4,43,605
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 762
  • ആഗോള സംഘങ്ങൾ: ഓ.റ്റി.ആർ.എസ്. അംഗങ്ങൾ, സ്റ്റ്യൂവാർഡുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org17:36, 6 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org15:19, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ace.wikipedia.org06:42, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ady.wikipedia.org06:42, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
af.wikipedia.org11:31, 8 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
af.wikibooks.org22:52, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikiquote.org22:52, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wiktionary.org22:52, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ak.wikipedia.org15:19, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org07:25, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org06:54, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
am.wiktionary.org22:52, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org21:46, 16 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org22:53, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org09:35, 28 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
an.wiktionary.org22:53, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
arc.wikipedia.org19:22, 12 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org12:13, 2 ഒക്ടോബർ 2010പുതിയ അംഗത്വം(?)1,61,549abusefilter, bureaucrat, checkuser, editor, interface-admin, reviewer, sysop
ar.wikibooks.org19:27, 16 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,245sysop
ar.wikimedia.org15:10, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org11:35, 18 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,807sysop
ar.wikiquote.org14:42, 24 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)687rollbacker
ar.wikisource.org16:44, 3 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)308sysop
ar.wikiversity.org19:28, 24 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)537rollbacker
ar.wiktionary.org16:39, 9 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)259autopatrolled, rollbacker
ary.wikipedia.org12:51, 20 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
arz.wikipedia.org22:17, 24 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)195
ast.wikipedia.org07:47, 25 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ast.wiktionary.org22:54, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org15:12, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikisource.org22:54, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org14:56, 29 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org15:23, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ay.wikipedia.org15:23, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org22:55, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org15:12, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
az.wikipedia.org21:41, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
az.wikibooks.org22:55, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikiquote.org15:23, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org22:55, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org15:23, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org16:27, 10 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bat-smg.wikipedia.org21:23, 5 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ba.wikipedia.org15:24, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ba.wikibooks.org16:47, 18 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org14:26, 6 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org04:35, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org15:24, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
beta.wikiversity.org15:59, 8 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
be.wikipedia.org09:47, 13 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikibooks.org22:56, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org23:03, 11 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org22:56, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org22:56, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
be.wiktionary.org22:56, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org21:47, 26 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikibooks.org22:56, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org22:57, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
bg.wikiquote.org15:06, 29 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org15:06, 29 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org11:34, 19 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org01:13, 21 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bi.wikipedia.org15:25, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org07:21, 7 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bm.wikipedia.org09:14, 17 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org14:16, 18 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
bn.wikibooks.org22:57, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org14:37, 15 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikivoyage.org00:54, 11 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org22:57, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bo.wikipedia.org21:22, 21 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org04:36, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org15:25, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikimedia.org12:45, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org22:58, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org22:58, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org22:58, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org09:09, 19 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bs.wikibooks.org22:59, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org22:59, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org22:59, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikisource.org22:59, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org16:25, 3 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bug.wikipedia.org21:50, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org15:26, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikipedia.org21:17, 17 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ca.wikibooks.org23:00, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikimedia.org17:24, 10 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org23:00, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org08:16, 18 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ca.wikisource.org11:49, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org23:01, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org06:44, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cdo.wikipedia.org12:55, 16 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org11:47, 13 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ce.wikipedia.org15:26, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
chr.wikipedia.org04:37, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wiktionary.org23:01, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org06:44, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org04:28, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org14:37, 1 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)182confirmed, rollbacker
commons.wikimedia.org21:23, 16 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15,295sysop
co.wikipedia.org09:15, 17 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org19:44, 4 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org23:03, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org15:27, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org04:29, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org14:53, 7 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wiktionary.org23:03, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org11:29, 8 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cs.wikibooks.org21:50, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org23:04, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiquote.org23:04, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org11:50, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org23:05, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org13:58, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org06:44, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org15:28, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikibooks.org23:05, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org15:28, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikibooks.org23:05, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org23:05, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org23:06, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org23:06, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikipedia.org15:14, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
da.wikibooks.org15:28, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org23:06, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org11:51, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org23:06, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org21:55, 3 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)89
de.wikibooks.org08:01, 7 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
de.wikinews.org08:01, 7 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org23:07, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org11:52, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikiversity.org23:07, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikivoyage.org14:27, 6 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
de.wiktionary.org15:29, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
din.wikipedia.org18:25, 26 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org15:29, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dk.wikimedia.org08:14, 19 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org01:23, 28 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org15:36, 29 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
dv.wikipedia.org15:29, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wiktionary.org23:08, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org04:39, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org12:10, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org04:28, 21 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
el.wikibooks.org23:08, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org23:08, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org23:09, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org11:52, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org08:07, 2 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org23:09, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org11:52, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org17:50, 22 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikipedia.org19:24, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,608autoreviewer, extendedconfirmed
en.wikibooks.org21:23, 16 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikinews.org21:23, 16 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
en.wikiquote.org21:23, 16 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
en.wikisource.org21:23, 16 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
en.wikiversity.org21:23, 16 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)212
en.wikivoyage.org21:23, 16 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wiktionary.org21:23, 16 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
eo.wikipedia.org08:04, 22 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wikibooks.org23:11, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikinews.org09:46, 31 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org04:39, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org15:32, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org23:12, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org03:42, 25 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
es.wikibooks.org15:32, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org12:57, 16 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org15:32, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org11:54, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org23:12, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org21:53, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org15:32, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org15:32, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
et.wikibooks.org23:13, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org15:18, 12 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org15:18, 12 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org11:46, 10 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org07:29, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
eu.wikibooks.org23:13, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org23:13, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org23:14, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org15:33, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org11:18, 25 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
fa.wikibooks.org15:33, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
fa.wikinews.org15:33, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fa.wikiquote.org15:34, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
fa.wikisource.org15:34, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org15:34, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fa.wiktionary.org05:02, 8 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ff.wikipedia.org04:40, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org11:55, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org18:54, 16 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fi.wikibooks.org04:27, 2 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikimedia.org04:28, 2 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org04:28, 2 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org04:28, 2 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org11:56, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org04:28, 2 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org04:29, 2 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org04:29, 2 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fj.wikipedia.org15:34, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org23:16, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org21:50, 14 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fo.wikisource.org23:16, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org23:16, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org06:47, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org23:16, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org03:42, 25 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)174
fr.wikibooks.org04:10, 29 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org09:16, 18 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fr.wikiquote.org15:35, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikisource.org11:56, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fr.wikiversity.org09:16, 18 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikivoyage.org14:29, 23 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wiktionary.org15:17, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fur.wikipedia.org23:17, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org07:22, 7 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikibooks.org23:18, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org23:18, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org09:18, 17 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org20:32, 19 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org11:56, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wiktionary.org06:47, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gcr.wikipedia.org12:53, 23 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org18:36, 17 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gd.wiktionary.org23:18, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org15:36, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org15:36, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wikibooks.org23:18, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org23:19, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org23:19, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org23:19, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org06:47, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org23:19, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org06:47, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org06:58, 29 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org04:40, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org13:18, 23 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gu.wikiquote.org23:19, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikisource.org23:20, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gu.wiktionary.org23:20, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org06:47, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wiktionary.org23:20, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org06:48, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org15:36, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ha.wiktionary.org23:20, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org23:21, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org23:20, 17 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
he.wikibooks.org23:21, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org04:41, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org15:36, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org14:17, 1 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikivoyage.org15:37, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org15:37, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org06:48, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hif.wiktionary.org12:12, 30 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org23:17, 8 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
hi.wikibooks.org12:54, 24 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org23:22, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hi.wikisource.org01:08, 6 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org13:04, 12 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikivoyage.org01:08, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org12:54, 24 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wikipedia.org14:27, 6 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
hr.wikibooks.org23:22, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wikiquote.org23:22, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org23:22, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org23:22, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org04:30, 2 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wiktionary.org23:22, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org20:24, 7 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org10:57, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
hu.wikibooks.org14:30, 6 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org23:23, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org11:58, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org09:48, 29 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org07:28, 13 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hy.wikibooks.org09:48, 29 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org09:48, 29 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikisource.org09:49, 29 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org09:49, 29 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hyw.wikipedia.org23:49, 6 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hz.wikipedia.org12:12, 30 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org15:38, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikibooks.org23:24, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org12:08, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org07:30, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97
id.wikibooks.org23:24, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikiquote.org23:24, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org11:58, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wiktionary.org23:24, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org15:38, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org23:25, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org15:39, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org15:36, 23 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org15:39, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org21:23, 16 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
inh.wikipedia.org14:19, 16 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org15:39, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wiktionary.org04:30, 2 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org15:19, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikibooks.org23:25, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org23:25, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org23:26, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org23:26, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org03:42, 25 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)114
it.wikibooks.org15:30, 5 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikinews.org17:08, 2 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
it.wikiquote.org15:40, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
it.wikisource.org15:40, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
it.wikiversity.org16:59, 25 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
it.wikivoyage.org12:56, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org04:31, 2 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
iu.wikipedia.org15:40, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org23:27, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org11:59, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org14:07, 7 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
ja.wikibooks.org20:13, 15 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikinews.org23:27, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org15:41, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikisource.org11:59, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikiversity.org23:27, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org15:41, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org06:49, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org23:28, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org15:41, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
jv.wiktionary.org23:28, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org06:49, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org20:42, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org15:41, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wikibooks.org23:28, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org23:28, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org23:28, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org15:41, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org18:27, 26 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org12:00, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org23:29, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org14:31, 31 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
kk.wikibooks.org23:29, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org15:41, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org14:01, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org23:29, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org15:42, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikibooks.org23:30, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org23:30, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org13:07, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikiquote.org23:30, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org23:30, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org23:30, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org04:31, 2 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org12:10, 24 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
ko.wikibooks.org23:30, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org23:30, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikiquote.org23:31, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org22:44, 21 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org23:31, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org15:43, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
krc.wikipedia.org21:52, 14 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikipedia.org19:35, 27 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org20:21, 16 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org15:20, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org23:31, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org15:20, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ku.wikibooks.org20:22, 16 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org23:32, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org04:31, 2 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org15:43, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org20:07, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org23:32, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org20:27, 7 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikibooks.org23:32, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org23:32, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org23:32, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org02:41, 20 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org17:01, 11 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikibooks.org23:33, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org23:33, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org12:01, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wiktionary.org23:33, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org07:57, 18 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org15:44, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lb.wiktionary.org23:33, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org15:44, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lfn.wikipedia.org18:52, 30 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org23:34, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org09:19, 17 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org07:23, 7 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikibooks.org23:34, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org23:34, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org23:34, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org04:43, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org17:13, 2 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ln.wikipedia.org12:01, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org23:35, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org10:40, 15 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1checkuser
lo.wikipedia.org21:57, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wiktionary.org23:35, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org06:50, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org23:35, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org11:30, 8 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
lt.wikibooks.org23:35, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org23:35, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lt.wikisource.org23:35, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lt.wiktionary.org04:32, 2 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org15:23, 1 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
lv.wiktionary.org23:36, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org15:21, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
map-bms.wikipedia.org23:36, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mdf.wikipedia.org15:21, 12 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org21:23, 16 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)138translationadmin
meta.wikimedia.org10:40, 15 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,025steward, sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org10:57, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mg.wikibooks.org23:36, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org15:45, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org21:53, 14 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org15:45, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wikipedia.org16:09, 19 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org23:37, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org14:35, 31 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mk.wikibooks.org23:37, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikimedia.org17:11, 29 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org23:37, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org23:37, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org23:25, 8 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
ml.wikibooks.org23:38, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikiquote.org23:38, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikisource.org12:57, 24 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org23:38, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org12:10, 24 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mn.wiktionary.org23:38, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org15:46, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org20:24, 7 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikibooks.org12:58, 24 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org23:39, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org12:59, 24 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mr.wiktionary.org12:59, 24 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org12:52, 24 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
ms.wikibooks.org23:39, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org23:39, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mt.wikipedia.org15:46, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mt.wiktionary.org23:39, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org06:51, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mx.wikimedia.org13:17, 24 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org06:51, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org15:46, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
my.wiktionary.org23:40, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org15:47, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nah.wikipedia.org09:53, 29 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wiktionary.org23:40, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org23:40, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org06:52, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org23:40, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org07:23, 7 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org07:11, 4 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nds.wiktionary.org23:41, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wikipedia.org16:39, 26 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ne.wikibooks.org23:41, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org23:41, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org20:26, 7 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org11:08, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
nl.wikibooks.org14:50, 30 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikimedia.org07:48, 27 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org17:29, 29 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org23:42, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org12:02, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org04:46, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org15:47, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wikipedia.org19:51, 8 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nn.wikiquote.org23:42, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org21:58, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org06:52, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org23:18, 16 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
no.wikibooks.org23:43, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org08:46, 1 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org23:43, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org23:43, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org23:43, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org09:54, 29 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nrm.wikipedia.org12:10, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org21:59, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org20:29, 7 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nyc.wikimedia.org17:35, 29 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org23:44, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org20:24, 7 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikibooks.org23:44, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org23:44, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
olo.wikipedia.org20:04, 7 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org12:44, 14 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org23:45, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org15:48, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
or.wikisource.org23:45, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org23:45, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org21:54, 14 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org19:27, 6 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pag.wikipedia.org06:53, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org06:53, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org06:53, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org12:03, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pa.wikibooks.org12:40, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org18:29, 26 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org14:27, 6 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org15:23, 12 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org12:03, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org23:46, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org23:46, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org13:00, 24 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org07:31, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26autoreview
pl.wikibooks.org09:52, 4 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikimedia.org06:28, 1 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org12:10, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikiquote.org15:48, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org18:40, 18 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikivoyage.org21:59, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org06:53, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org15:48, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pms.wikisource.org01:47, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org15:48, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pnb.wiktionary.org23:47, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org06:54, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org15:23, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
ps.wikivoyage.org01:52, 17 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org22:00, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org21:51, 23 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
pt.wikibooks.org23:48, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikimedia.org18:26, 25 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org07:26, 23 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org13:03, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org23:49, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org23:49, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikivoyage.org23:49, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org16:52, 2 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org20:20, 7 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
qu.wiktionary.org23:49, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org20:24, 16 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org16:30, 23 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org20:29, 7 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org23:50, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wiktionary.org23:50, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org23:50, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wikipedia.org09:24, 7 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
ro.wikibooks.org23:50, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org04:47, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org23:50, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikisource.org23:50, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wikivoyage.org23:50, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org23:50, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
rue.wikipedia.org06:54, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org13:45, 15 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)104uploader
ru.wikibooks.org17:32, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikimedia.org04:49, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org17:32, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org06:54, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikisource.org12:04, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikiversity.org08:19, 18 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikivoyage.org14:03, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wiktionary.org17:33, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
rw.wikipedia.org15:49, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wiktionary.org23:52, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org06:54, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sah.wikiquote.org12:16, 11 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org23:52, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org12:16, 11 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org01:16, 21 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sa.wikibooks.org23:52, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org23:56, 21 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org12:50, 28 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org23:53, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org13:20, 23 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
scn.wiktionary.org23:53, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sco.wikipedia.org15:49, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sc.wikipedia.org06:54, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org15:24, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sd.wiktionary.org23:53, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
se.wikipedia.org04:35, 2 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org23:18, 11 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org04:50, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org23:54, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org20:58, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org02:23, 20 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
sh.wiktionary.org23:54, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org13:57, 31 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
simple.wiktionary.org15:50, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org12:05, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
si.wikibooks.org23:54, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org05:37, 2 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org12:41, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikibooks.org23:55, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org23:55, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org23:55, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org23:55, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org16:30, 23 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikibooks.org23:55, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org23:55, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org23:55, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikiversity.org23:55, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org23:56, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org23:56, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org23:56, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org20:28, 7 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org16:45, 3 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
so.wikipedia.org11:00, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
so.wiktionary.org23:56, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org21:23, 16 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
sq.wikipedia.org10:07, 20 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20autoreview, editor, reviewer
sq.wikibooks.org23:56, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org23:56, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org23:57, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org23:57, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org23:57, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org11:56, 11 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
sr.wikibooks.org23:57, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sr.wikinews.org04:51, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sr.wikiquote.org23:57, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org12:06, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org23:57, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org13:55, 5 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org23:58, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org22:01, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org23:58, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wiktionary.org23:58, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org15:51, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
su.wikiquote.org23:58, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org23:58, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org13:46, 13 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sv.wikibooks.org01:17, 21 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org23:58, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org23:59, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org01:17, 21 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org01:17, 21 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org23:59, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org01:17, 21 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sw.wikipedia.org00:10, 17 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org12:46, 14 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org09:57, 29 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org11:48, 16 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ta.wikibooks.org12:46, 14 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org19:20, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikiquote.org23:59, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org23:59, 15 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org15:52, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org12:47, 14 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org07:30, 17 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org06:29, 1 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1bureaucrat, sysop
test.wikipedia.org12:03, 5 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
test.wikidata.org00:00, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org09:58, 29 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org16:56, 17 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
te.wikibooks.org00:00, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org00:00, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org00:00, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org00:00, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wikipedia.org15:52, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wikibooks.org00:01, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org00:01, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikipedia.org16:18, 15 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
th.wikibooks.org00:01, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
th.wikiquote.org08:41, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikisource.org00:01, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wiktionary.org08:41, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ti.wikipedia.org12:47, 14 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wiktionary.org00:01, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org15:53, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
tk.wiktionary.org00:01, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org11:31, 8 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tl.wikibooks.org06:30, 1 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org06:31, 1 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org06:56, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org00:02, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org00:02, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org15:53, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org00:02, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org06:37, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
tr.wikibooks.org09:22, 17 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikimedia.org13:03, 2 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org09:23, 17 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikiquote.org09:23, 17 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikisource.org09:23, 17 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wiktionary.org04:36, 2 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ts.wikipedia.org00:03, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wiktionary.org00:03, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org15:54, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tt.wikibooks.org04:52, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org04:52, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tum.wikipedia.org00:03, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org11:09, 10 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org04:52, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org00:04, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org04:53, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org04:37, 2 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ug.wikipedia.org15:54, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ug.wiktionary.org00:04, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org13:16, 21 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
uk.wikibooks.org14:05, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org14:34, 6 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wikiquote.org14:34, 6 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org14:05, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikivoyage.org04:53, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org14:05, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org08:25, 15 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
ur.wikibooks.org22:02, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikiquote.org00:05, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ur.wiktionary.org04:37, 2 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uz.wikipedia.org16:09, 19 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
uz.wikiquote.org00:06, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org04:53, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org06:57, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org00:06, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org00:06, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org06:57, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ve.wikipedia.org00:06, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org09:51, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
vi.wikibooks.org12:03, 7 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org00:07, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org00:02, 22 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org04:30, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org04:54, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vls.wikipedia.org07:24, 7 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org15:55, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wiktionary.org04:54, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
war.wikipedia.org20:41, 22 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wikipedia.org01:17, 21 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org15:55, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org10:40, 15 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,42,703checkuser, sysop
wikimania2014.wikimedia.org17:38, 6 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org13:16, 24 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2016.wikimedia.org15:55, 1 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2017.wikimedia.org09:47, 13 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
wikimania2018.wikimedia.org20:43, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
wikimania.wikimedia.org23:29, 22 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wo.wikipedia.org01:17, 21 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wo.wikiquote.org00:08, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org00:08, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org20:34, 19 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org00:08, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
xh.wikipedia.org11:09, 10 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org06:57, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org15:56, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wikisource.org00:09, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org15:56, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
yo.wikipedia.org06:57, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org13:21, 23 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org03:16, 29 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-classical.wikipedia.org20:34, 19 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-min-nan.wikipedia.org15:56, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikisource.org00:10, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org00:10, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org15:27, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org15:44, 4 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
zh.wikibooks.org00:05, 22 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org20:35, 19 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org15:56, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org07:22, 3 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiversity.org15:18, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikivoyage.org15:57, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wiktionary.org07:22, 3 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zu.wikipedia.org13:01, 16 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org00:11, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0