അവശ്യ ഫലകങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 15:25, 16 ജൂൺ 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഫലകം:Old-ee‏‎ (21 കണ്ണികൾ)
 2. ഫലകം:Span-based-template‏‎ (12 കണ്ണികൾ)
 3. ഫലകം:ISO 639 name ml‏‎ (5 കണ്ണികൾ)
 4. ഫലകം:Google‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 5. ഫലകം:User info‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 6. ഫലകം:൧൮. കണ്ഠശുദ്ധി ഗുളിക.‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 7. ഫലകം:Box-shadow‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 8. ഫലകം:Brace table parameters‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 9. ഫലകം:Em‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 10. ഫലകം:Gmail‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 11. ഫലകം:Listuser‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 12. ഫലകം:Proofreading help navbox‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 13. ഫലകം:See also‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 14. ഫലകം:Smallrefs‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 15. ഫലകം:Uncategorized‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 16. ഫലകം:UnsignedTemplates‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 17. ഫലകം:User Wikipedian For‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 18. ഫലകം:കട്ടി‌-ശ്ലോ‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 19. ഫലകം:ദേശസ്നേഹിയായ ഉപയോക്താവ്‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 20. ഫലകം:വ്യക്തമായ രാഷ്ടീയം ഉള്ള വ്യക്തി‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 21. ഫലകം:സത്യവേദപുസ്തകം‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 22. ഫലകം:'s‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 23. ഫലകം:82‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 24. ഫലകം:Basepage subpage‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 25. ഫലകം:Cricket viewer‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 26. ഫലകം:Div-based-template‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 27. ഫലകം:Easytable‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 28. ഫലകം:Green Party (UK)/meta/color‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 29. ഫലകം:HOTCAT‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 30. ഫലകം:History/മേയ് 1‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 31. ഫലകം:History/മേയ് 2‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 32. ഫലകം:Howtoedit‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 33. ഫലകം:In category‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 34. ഫലകം:Lang-he‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 35. ഫലകം:LiteratureUser‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 36. ഫലകം:Lt‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 37. ഫലകം:Lua‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 38. ഫലകം:Mbox templates‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 39. ഫലകം:Mbox templates see also‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 40. ഫലകം:No US license‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 41. ഫലകം:No source‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 42. ഫലകം:Progress templates‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 43. ഫലകം:Siw‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 44. ഫലകം:Subst check bottom‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 45. ഫലകം:Table‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 46. ഫലകം:Tlxw‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 47. ഫലകം:Top icon templates‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 48. ഫലകം:UF-audio‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 49. ഫലകം:Unicode‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 50. ഫലകം:User Article Rescue Squadron‏‎ (2 കണ്ണികൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_ഫലകങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്