സൂചികയുടെ സംവാദം:പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനും.djvu

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

131,132, 185,186,187, 188, 252, 253, 268, 269, 297 to 306, 311 to 314, 317 to 334 മൊത്തം 42 പേജ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പുസ്തകം കയ്യിലുള്ളവരാരെങ്കിലും ഈ പേജുകൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് ലഭ്യമാക്കിയാൽ സോഴ്സ് ഫയലിൽ പുതുക്കാം. പുസ്തകം കയ്യിലുള്ളവരോട് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുവരെ അതാത് പേജുകൾ ബ്ലാങ്ക് ആക്കിയിടുന്നു.--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 16:23, 26 ജൂൺ 2013 (UTC)Reply[മറുപടി]

djvu 67 നും 68 നും ഇടയ്ക്ക് പുസ്തകത്തിലെ 71 ആം പേജ് ലഭിയ്ക്കാനുണ്ട്.--ജയചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 15:18, 16 ഡിസംബർ 2013 (UTC)Reply[മറുപടി]
71 ആം പേജ് djvu/70 ആയി ലഭ്യമാണ്. ക്രമീകരണം മാറ്റണം. --ജയചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 17:37, 16 ഡിസംബർ 2013 (UTC)Reply[മറുപടി]
djvu/76 പുസ്തകത്തിലെ പേജ് നമ്പർ വ്യക്തമാകേണ്ടതുണ്ട്. --ജയചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 18:03, 16 ഡിസംബർ 2013 (UTC) പേജ് നമ്പർ 76 ആയി djvu/78(പുസ്തകത്തിലെ പേജ് നമ്പർ79) ക്രമീകരിയ്ക്കാം. --ജയചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 18:29, 16 ഡിസംബർ 2013 (UTC)Reply[മറുപടി]

പ്രശ്നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് float. --മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 17:36, 17 ഡിസംബർ 2013 (UTC)Reply[മറുപടി]

mistakes in scanning/pdf making[തിരുത്തുക]

page no. 55 is missing (ie. in between pg 51 & 52 of djvu file). --Harshanh (സംവാദം) 01:47, 30 ജൂലൈ 2015 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇവിടെ പുസ്തകത്തിൽത്തന്നെയുള്ള പ്രിൻ്റിങ് മിസ്റ്റേക്കാണെന്ന് (repetition) വിചാരിക്കുന്നു. --Harshanh (സംവാദം) 02:00, 30 ജൂലൈ 2015 (UTC)Reply[മറുപടി]
പേജ് നമ്പർ 55, അമ്പത്തിയേഴാം പേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ദയവായി ശരിയാക്കി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. --Harshanh (സംവാദം) 01:30, 31 ജൂലൈ 2015 (UTC)Reply[മറുപടി]

പുസ്തകത്തിലെ നിരവധി പേജുകൾ ക്രമം തെറ്റിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. പി.ഡി.എഫ്. ദയവായി ശരിയാക്കുക. --Harshanh (സംവാദം) 07:53, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2015 (UTC)Reply[മറുപടി]

Harshanh ഒരുപാട് ഫയലുകളും ക്രമം തെറ്റി സ്കാൻ ചെയ്ത രീതിയിലുമാണ് കൈയ്യിൽ കിട്ടിയത്. കുറേ ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ രൂപത്തിലായത്. പുസ്തകം കിട്ടാനില്ല. ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ കൈയ്യിലുള്ള ഫോട്ടോ കോപ്പി ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തത്. വേണുമാഷിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി നോക്കണം പറ്റുമെങ്കിൽ. നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഇനി ശ്രമിക്കാം. --മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 19:15, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015 (UTC)Reply[മറുപടി]