സംവാദം:ക്രിസ്തുമതനിരൂപണം/ക്രിസ്തുചരിതം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

മനു സുബ്രഹ്മണ്യപണിക്കർ 07:11, 3 ഏപ്രിൽ 2012 (UTC) http://ebooks.sreyas.in/kristhumatha-chedanam.pdf ഈ ലിങ്കിൽ നിന്നും ഉള്ള pdf അനുസരിച്ചാണ് ഈ താൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്.

Start a discussion about ക്രിസ്തുമതനിരൂപണം/ക്രിസ്തുചരിതം

Start a discussion