ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:തലക്കെട്ട്1

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

പേരൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പോരേ? --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 07:48, 18 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

"എന്റെ കമ്പൂട്ടറിന് എന്റെ ഭാഷ" ;)--:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 07:49, 18 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലാ... ശരിയായാൽ മലയാളീകരിക്കും LaughingOutLoad.gif.--ബാലു (സംവാദം) 07:50, 18 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
Chapter കാണുന്നില്ലല്ലോ? --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 08:02, 18 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
ഇത് മെയിൻ ഹെഡ്ഡിങ്ങാ.. സബ്‌ഹെഡ്ഡിങ്ങുകൾക്ക് ചാപ്റ്റർ കൊടുക്കാം.--ബാലു (സംവാദം) 08:04, 18 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
ഓകേ ഇതു വെണ്ടക്കായാണല്ലേ? ശരി :) --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 08:06, 18 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)