സുരക്ഷിതവോട്ടെടുപ്പ്

Jump to navigation Jump to search

വോട്ടെടുപ്പുകളുടെ പട്ടികയാണ് താഴെ.

പേര് തുടങ്ങുന്ന തീയതി അവസാനിക്കുന്ന തീയതി  
Test vote 12:00, 8 ഏപ്രിൽ 2009 12:00, 10 ഏപ്രിൽ 2009
Wikimedia license update vote 2009 12:00, 12 ഏപ്രിൽ 2009 12:00, 3 മേയ് 2009
Wikimedia Board of Trustees Election, 2009 12:00, 28 ജൂലൈ 2009 23:59, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2009
Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 00:00, 29 മേയ് 2011 23:59, 12 ജൂൺ 2011
Personal image filter referendum, 2011 00:00, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2011 23:59, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2011
Wikimedia Foundation Elections 2013 00:00, 8 ജൂൺ 2013 23:59, 22 ജൂൺ 2013
"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:സുരക്ഷിതവോട്ടെടുപ്പ്" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്