ആവശ്യമുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 18:10, 28 സെപ്റ്റംബർ 2020-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലില്ല. ബാഹ്യ റെപ്പോസിറ്ററികളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. അത്തരത്തിൽ തെറ്റായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നവ വെട്ടിക്കളയുക. കൂടുതലായി, നിലവിലില്ലാത്ത പ്രമാണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള താളുകൾ കാണാൻ വർഗ്ഗം:പ്രമാണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനരഹിതമായ കണ്ണി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന താളുകൾ സന്ദർശിക്കുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. പ്രമാണം:Lipi ml.png‏‎ (6,493 കണ്ണികൾ)
 2. പ്രമാണം:Emblem-important-red.svg‏‎ (4,993 കണ്ണികൾ)
 3. പ്രമാണം:Wikisangamolsavam-logo.png‏‎ (2,065 കണ്ണികൾ)
 4. പ്രമാണം:33A11412.pdf‏‎ (1,194 കണ്ണികൾ)
 5. പ്രമാണം:CiXIV68.pdf‏‎ (1,144 കണ്ണികൾ)
 6. പ്രമാണം:CiXIV31 qt.pdf‏‎ (876 കണ്ണികൾ)
 7. പ്രമാണം:39A8599.pdf‏‎ (786 കണ്ണികൾ)
 8. പ്രമാണം:Wikisangamolsavam-logo-2013.png‏‎ (665 കണ്ണികൾ)
 9. പ്രമാണം:Malayalam New Testament complete Gundert 1868.pdf‏‎ (661 കണ്ണികൾ)
 10. പ്രമാണം:GaXXXIV1.pdf‏‎ (654 കണ്ണികൾ)
 11. പ്രമാണം:CiXIV133.pdf‏‎ (564 കണ്ണികൾ)
 12. പ്രമാണം:33A11415.pdf‏‎ (560 കണ്ണികൾ)
 13. പ്രമാണം:CiXIV28.pdf‏‎ (490 കണ്ണികൾ)
 14. പ്രമാണം:GaXXXIV5 2.pdf‏‎ (482 കണ്ണികൾ)
 15. പ്രമാണം:33A11414.pdf‏‎ (466 കണ്ണികൾ)
 16. പ്രമാണം:CiXIV68a.pdf‏‎ (462 കണ്ണികൾ)
 17. പ്രമാണം:CiXIV132a.pdf‏‎ (458 കണ്ണികൾ)
 18. പ്രമാണം:CiXIV269.pdf‏‎ (450 കണ്ണികൾ)
 19. പ്രമാണം:CiXIV280.pdf‏‎ (440 കണ്ണികൾ)
 20. പ്രമാണം:CiXIV270.pdf‏‎ (434 കണ്ണികൾ)
 21. പ്രമാണം:CiXIV258.pdf‏‎ (422 കണ്ണികൾ)
 22. പ്രമാണം:Crystal man.png‏‎ (391 കണ്ണികൾ)
 23. പ്രമാണം:Library-logo-blue-outline.png‏‎ (391 കണ്ണികൾ)
 24. പ്രമാണം:View-refresh.svg‏‎ (391 കണ്ണികൾ)
 25. പ്രമാണം:പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനും.djvu‏‎ (390 കണ്ണികൾ)
 26. പ്രമാണം:CiXIV124.pdf‏‎ (382 കണ്ണികൾ)
 27. പ്രമാണം:GaXXXIV5 1.pdf‏‎ (378 കണ്ണികൾ)
 28. പ്രമാണം:Test Template Info-Icon - Version (2).svg‏‎ (372 കണ്ണികൾ)
 29. പ്രമാണം:CiXIV126.pdf‏‎ (370 കണ്ണികൾ)
 30. പ്രമാണം:GaXXXIV3.pdf‏‎ (350 കണ്ണികൾ)
 31. പ്രമാണം:CiXIV29a.pdf‏‎ (346 കണ്ണികൾ)
 32. പ്രമാണം:Gtk-dialog-question.svg‏‎ (336 കണ്ണികൾ)
 33. പ്രമാണം:Rasikaranjini book 3 1904.pdf‏‎ (336 കണ്ണികൾ)
 34. പ്രമാണം:Flag of India.svg‏‎ (335 കണ്ണികൾ)
 35. പ്രമാണം:CiXIV68c.pdf‏‎ (334 കണ്ണികൾ)
 36. പ്രമാണം:CiXIV29.pdf‏‎ (326 കണ്ണികൾ)
 37. പ്രമാണം:CiXIV136.pdf‏‎ (316 കണ്ണികൾ)
 38. പ്രമാണം:CiXIV27.pdf‏‎ (296 കണ്ണികൾ)
 39. പ്രമാണം:Mangalodhayam book 2 1909.pdf‏‎ (288 കണ്ണികൾ)
 40. പ്രമാണം:CiXIV139.pdf‏‎ (286 കണ്ണികൾ)
 41. പ്രമാണം:CiXIV29b.pdf‏‎ (282 കണ്ണികൾ)
 42. പ്രമാണം:CiXIV131-6 1879.pdf‏‎ (276 കണ്ണികൾ)
 43. പ്രമാണം:Samkshepavedartham 1772.pdf‏‎ (272 കണ്ണികൾ)
 44. പ്രമാണം:Kulastreeyum Chanthapennum Undayathengane.djvu‏‎ (257 കണ്ണികൾ)
 45. പ്രമാണം:CiXIV40a.pdf‏‎ (256 കണ്ണികൾ)
 46. പ്രമാണം:A Grammer of Malayalam 1863.pdf‏‎ (252 കണ്ണികൾ)
 47. പ്രമാണം:CiXIV40.pdf‏‎ (248 കണ്ണികൾ)
 48. പ്രമാണം:SreeHalasya mahathmyam 1922.pdf‏‎ (248 കണ്ണികൾ)
 49. പ്രമാണം:34A11416.pdf‏‎ (242 കണ്ണികൾ)
 50. പ്രമാണം:GkVI22e.pdf‏‎ (238 കണ്ണികൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_പ്രമാണങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്