നരർ രക്ഷപ്പെടുവാൻ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

നരർ രക്ഷപെടുവാൻ തിരുജീവൻ വെടിവാൻ
ധരണിയിൽ യേശുദേവൻ-
വന്നാൻ- വന്നാൻ- ...നെഞ്ചേ!

വാനത്തിൻ രാജൻ സേനകൾക്കീശൻ
ജ്ഞാന സൽഗുരുനാഥൻ
വന്നാൻ- വന്നാൻ- ...നെഞ്ചേ!

ദൈവപിതാവിൻ ദിവ്യകുമാരൻ
ഭൂവിൽ തൻ ഹിതം ചൊല്ലാൻ
വന്നാൻ- വന്നാൻ- ...നെഞ്ചേ!

മൃത്യുഇല്ലാത്തോൻ നിത്യനുമായോൻ
മർത്യനായ്പാരിടത്തിൽ
വന്നാൻ- വന്നാൻ- ...നെഞ്ചേ!

ശാപങ്ങൾ തീർപ്പാൻ- വാഴ് വെങ്ങും ചേർപ്പാൻ
ദേവൻ മനുഷ്യനായ്
വന്നാൻ- വന്നാൻ- ...നെഞ്ചേ!

ആശക്കുയോഗ്യൻ യേശു എൻ പ്രിയൻ
മോശനാശങ്ങൾ തീർപ്പാൻ
വന്നാൻ- വന്നാൻ- ...നെഞ്ചേ!

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=നരർ_രക്ഷപ്പെടുവാൻ&oldid=216972" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്