ദൈവസമധാനം ഇമ്പ നദി പോൽ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

 

1. ദൈവസമാധാനം ഇമ്പ നദി പോൽ
   അൻപോടൊഴുകുന്നു ശീഘ്രഗതിയായ്
   നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു ആഴമായെങ്ങും
   വിരഞ്ഞതിലേവം എല്ലാ ദിനവും
                പല്ലവി
  സ്ഥിരവാസത്താലെ പൂർണ്ണാനുഗ്രഹം
  തിരുമൊഴിയാലെ സമ്പൂർണ്ണാശ്വാസം

2. ഉള്ളംകയ്യിലെന്നെ മറയ്ക്കുന്നു താൻ
    ശത്രു ഭയം തീരെ ഇല്ലിനി മേലാൽ
   ചഞ്ചലമെന്നിയെ കാക്കുന്നവിടെ
   ഒന്നുമെന്നാത്മാവേ തൊടാനില്ലില്ലേ-

3.സൂര്യ ഘടികാരം തന്നിൽ തിരിയും
   ച്ഛായ പോൽ വിചാരം തുമ്പം സർവ്വവും
   സ്നേഹസൂര്യനാലെ തോന്നുംച്ഛായയാം
   പൂർണ്ണമനസ്സാലെ തന്നിൽ ചേർന്നിടാം

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ദൈവസമധാനം_ഇമ്പ_നദി_പോൽ&oldid=153164" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്