തിരഞ്ഞെടുത്ത ഹദീസുകൾ/നിബന്ധനകൾ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

1) ആയിശ(റ) നിവേദനം: അല്ലാഹു വിശ്വാസികളെ! നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് സത്യവിശ്വാസികളായ സ്ത്രീകൾ സ്വദേശം ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ. എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്ത് (60:10 12) ഓതിക്കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നബി(സ) അവരെ പരിശോധിക്കും. ഈ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞ സംഗതികൾ അംഗീകരിക്കുന്നവരോട് നബി(സ) പറയും: ഞാൻ നിനക്ക് ബൈഅത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സത്യം! പ്രവാചകൻ ഒരിക്കലും ബൈഅത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയുടെയും കൈ സ്പർശിക്കാറില്ല. വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവിടുന്ന് സ്ത്രീകളുമായി ബൈഅത്തു ചെയ്യാറുള്ളത്. (ബുഖാരി. 3. 50. 874)

2) ഉഖ്ബ(റ) നിവേദനം: നബി(സ) അരുളി: ഒരു സ്ത്രീയുടെ നഗ്നത അനുവദനീയമാകുവാൻ വേണ്ടി (വിവാഹം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി) നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥകളാണ് കരാറുകളിൽ വെച്ച് നിറവേറ്റുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത്. (ബുഖാരി. 3. 50. 882)