തിരഞ്ഞെടുത്ത ഹദീസുകൾ/അറുക്കലും വേട്ടയാടലും

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

1) അനസ്(റ) നിവേദനം: കുറെ യുവാക്കന്മാർ ഒരു പിടക്കോഴിയെ ബന്ധിച്ച് അമ്പെയ്തു ശീലിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മൃഗങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് വധിക്കുന്നത് നബി(സ) വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. (ബുഖാരി. 6. 67. 421)

2) ഇബ്നുഉമർ(റ) നിവേദനം: അദ്ദേഹം യഹ്യബ്നുസഅ്ദ്്് ന്റെ അടുത്ത് പ്രവേശിച്ചു. യഹ് യായുടെ ഒരു മകൻ ഒരു കോഴിയെ ബന്ധിച്ച് അമ്പെയ്ത് ശീലിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു. ഉടനെ ഇബ്നു ഉമർ(റ)അതിന്റെ നേരെ നടന്ന് ചെന്ന് അതിനെ മോചിപ്പിച്ചു. ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശാസിക്കുവീൻ. ജീവികളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് വധിക്കുന്നതിന് സംബന്ധിച്ച്. (ബുഖാരി. 6. 67. 422)

3) അബൂമൂസ(റ) നിവേദനം: നബി(സ) കോഴിമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. (ബുഖാരി. 6. 67. 426)

4) ജാബിർ (റ) നിവേദനം: നബി(സ) ഖൈബർ ദിവസം കഴുതയുടെ മാംസം വിരോധിച്ചു. കുതിരയുടെ മാംസത്തിൽ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. (ബുഖാരി. 6. 67. 429)

5) ഇബ്നുഅബ്ബാസ്(റ) പറയുന്നു: നബി(സ) ഒരു ആടിന്റെ ശവത്തിന്നരികിലൂടെ നടന്നുപോയി. അവിടുന്നു അരുളി: ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥന്ന് ഇതിന്റെ തോല് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് എന്തു തടസ്സമാണുളളത്?! (യാതൊരുതടസ്സവുമില്ല). (ബുഖാരി. 6. 67. 439)

6) ഇബ്നുഉമർ (റ) നിവേദനം: നബി(സ) അരുളി: ഉടുമ്പിനെ ഞാൻ നിഷിദ്ധമാക്കുന്നില്ല. ഞാനതു ഭക്ഷിക്കുകയുമില്ല. (ബുഖാരി. 6. 67. 444)

7) ഇബ്നുഉമർ (റ) നിവേദനം: ഏതു ജീവിയുടേയും മുഖത്തടിക്കുന്നത് നബി(സ) വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. (ബുഖാരി. 6. 67. 449)