താൾ:The Life of Hermann Gundert 1896.pdf/36

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിന്റെ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായനയിൽ പിഴവ് കാണാനായി


തോന്നുന്ന ഒരു ചുരുങ്ങിയ 蠶 ഘനമേറിയ സതൃ ങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചാൽ അതും ചുക് ബോധിച്ചില്ല. മറ്റു ചില് അതിൽ ഇടച്ചപോലുച്ഛാന്നി. വലിയ ജയഘേർഷം കൊണ്ടാകട്ടേ കണ്ണാമൃതമായി തേ കേൾവിക്കാരെ CΥΥΟ ίδG8ΟΥΧΟΟ ΩίΌ20QΩ) വണ്ണനങ്ങളെക്കൊണ്ടാകട്ടേ ഉത്സാഹിപ്പിപ്പാൻ குகிஜிதிஐ. 4ါgစ္တဏ်ဝံ هاله വേലയെക്കെണ്ണർ രസമോ ഭംഗിയോ തോന്നുന്നതല്ല, സാക്ഷാൽ ഉള്ളതു കേൾപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവകോ ഒരിക്കലും ആശാഭംഗം വന്നിട്ടുമില്ല. ഇൻസ്റ്റെക്ടർ സായ്ക്കിന്റെ അപേക്ഷപ്രകാരം അന്നു ഒരു സഭാചരിത്ര ത്തെ എഴുതുവാൻ തുടങ്ങി. സ്വദേശത്തിലേ ഗ്രന്ഥകടിയിൽനിന്നു ലന്ത ഭാഷകളിലേ പുരാണമായ ഓരോ ആധാരങ്ങളെ پل ژنرهاoدادهه ആരാഞ്ഞു. അതിനായി نعooo)ليواكن .. പ്രത്യേകമായി ബ്ലൂംഹത് എന്ന ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ വീട്ടിൽ പാതിട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപൂവ്വ മായ വിശ്വാസപ്രവൃത്തികളെ ദഠിക്കുന്നതിനാൽ സായ്ക്കിനും മാമെ ക്കും വളരേ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചു. ഇദ്ദേഹം അധികാരത്തോടുകൂടേ പ്രസംഗിക്കുന്നതു കൂടാതെ ഉൗദ്ധചലോകശക്തികളെക്കൊണ്ടു ദീനക്കാരെ സൌകൃമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതു കത്താവിന്റെ ശക്തി തന്നേ. അതിൽ വല്ലവക്കും നീരസം തോന്നുന്നെങ്കിൽ അവക്കു ദൈവത്തിന്റെ തെരിഞ്ഞെടുപ്പിലും പ്രസാദത്തിലും ഇഷ്ടം തോന്നുന്നില്ല എന്നേവരൂ" എന്നു ഗുണ്ടത്.പണ്ഡിതർ അന്നു എഴുതി. സ്വദേശത്തു പോക്കുമ്പോൾ രാജാവു താന്തനേ സാസ്സിനെ ഒരിക്കൽ കോവിലകത്തേക്കു ക്ഷണി മിശ്ശൻവേലയെക്കൊണ്ടു ഒരു സംഭാഷണം കഴിച്ചു. തമ്പുരാൻ കഴിച്ച അനേകചോട്ടങ്ങൾക്കു സായ്ക്ക് കൊടുത്ത ഉത്തരങ്ങളൊക്കയും തമ്പു രാൻ താല്പയ്യത്തോടേ കേട്ടു. എന്നാൽ വിശ്രാമസമയം എത്രയും കഷണ ത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. വിലാത്തിയിൽ എത്തിയ ആ കൊല്ലത്തിന്റെ അവ സാനമാസത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഹിശുദേശത്തിലേക്കു അയപ്പാൻ കമ്മ ട്ടിയാരോടു 621989్చG్పంచిం മേധാവികൾ ഈ വിശ്രാമം പോരാ" ുന്നു അഭിപ്രായപ്പെട്ടാലും സാസ്റ്റിന്റെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ടു അാർ സാ സ്സിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനു് സന്തോഷത്തോടേ സമ്മതിക്കേണ്ടിവന്നു. ആ റ 9 o അ 9ே {) QYO) O., രണ്ടാം പ്രാവശൃം തലശ്ശേരിയിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഫുരു ജനവരി രാം അ- മസ്റ്റെൽ എന്ന ഫ്രാഞ്ച്തുറമുഖത്തുനിന്നു തീകപ്പൽ കയറി. കുട്ടികൾ എന്നിയേ ഹിശുദേശത്തിലേക്കു മടങ്ങി വരു മ്പോൾ വഴിയിൽവെച്ച അമ്മയച്ഛന്മാരുടെ വിചാരം നിത്രം കുട്ടികളെ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:The_Life_of_Hermann_Gundert_1896.pdf/36&oldid=171700" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്