താൾ:The Life of Hermann Gundert 1896.pdf/35

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിന്റെ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായനയിൽ പിഴവ് കാണാനായി


വല്ലോ. പ്രവാചകന്മാർ, അപ്പോസ്തലന്മാർ, രക്തസാക്ഷികൾ എന്ന വരെക്കൊണ്ടു മാത്രമല്ല, നമ്മ് റ്റുങ്ങിൽ ജീവിച്ച ഇപ്പോഴുള്ള തലമുർയോടും ഈ യുഗത്തിൻ`്തൃതമാവോടും പോരാട ക്കൊണ്ടു കുട്ടികളായി ആകട്ടേ പ്രായം ചെന്നവര് ആകട്ടേ വിശ്രാ ത്തിൽ ചെന്നെത്തുന്നവരെക്കൊണ്ടും അതു നിറയുനാ. ഹാകുഞ്ഞ് ടിനെ പിഞ്ചെന്ന നിങ്ങം എല്ലാവരും പ്രവേശിച്ച വാതിൽ അനുഗ്രഹ ക്കപ്പെടാക! ദീഘസമയത്തോളം സ്വദേശഗമനത്തെകൊണ്ടു എന്തു ചെയ്യേണ്ടു എന്നറിയാതെകണ്ടു സംശയിച്ച ശേഷം ഗുണ്ടത്മദാമ്മ യുടെ സുഖകേടു നിമിത്തം ഒടുക്കം പോകതന്നേ എന്നു നിശ്ചയിക്കേണ്ട വന്നു. കമ്മട്ടിയാരുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടേ ചുരു നവെന്ദ്ര വ്-ാം്നു. തലശ്ശേരിയിൽനിന്നു കപ്പൽ കയറി മംഗലപുരത്തിൽ ചെന്നിറങ്ങി അവിടേ ഒരാഴ്ചയോളം താമസിച്ചശേഷം ബൊംബായിലേക്കു യാത്രയായി വഴിയിൽവെച്ച റോമക്കാരനായ കപ്പിത്താൻ സുവിശേഷസതൃ പെദ് ഹത്തോടു കൂടേ കേട്ടു വിശ്വസിക്കയും به يومي ميلولههoro-00 കൊല്ലത്ത് ന്റെ ആരംഭത്തിൽ കുഡുംബത്തോടു കൂടേ മേഴ്സിങ്ങ്.പണ്ഡിതരോടൊ ന്നിച്ച ബൊംബായിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു. രണ്ടു സായ്ക്ക്മാരും കപ്പലിലു ണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരോടും കപ്പൽക്കാരോടും ദിവസേന സുവിശേഷം അറിയിച്ചുപോന്നു. ഒരു റോമബിഷോപ്പം കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഗുണ്ടത്.പണ്ഡിതരോടുലത്തിൻഭാഷയിൽ വളരേസംഭാഷണം കഴിച്ചു. സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്ന പോലേ അദ്ദേഹം ഗുണ്ടത് പണ്ഡിതരുടെ വാക്കു കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. സ്വന്തഅഭിപ്രായം ഇന്ന തെന്നു പറയാതെ എപ്പോഴും മൌനമായിരുന്നതേ ഉള്ളൂ. സായ്ക്ക് എരിവു കാണിച്ചാൽ ഉടനേ വാങ്ങിപ്പോകുകയശ്രേ ചെയ്തതു. യാത്രയിൽ വളരേ കഷ്ടവും നേരിട്ടിരുന്നു. ഒടുക്കം ഫിബ്രവരി ുന്നു-ാം നൂ- വിലാത്തിയിൽ ചെന്നു ചേരുകയും ചെയ്തു. മാച്ച് വൻ-ാം തിയ്യതി കമ്മട്ടിയാർ സാസ്സിനെ സ്നേഹപൂവ്വം കൈ കൊണ്ടു. സാറ്റോ ആ നാളുകളിൽ സ്വന്തനാട്ടിലും സിക്സല്ലാണ്ട് ദേശത്തിലും ഉള്ള വിശ്വാസികളെ عاةgoليلع ه ത്തിക്കായി തളരാതെ കണ്ടു هorيهاتوافه٥ن പോന്നു. ഫം മാസം മാത്രം ിലാത്തിയിൽ താമ സിച്ചുള്ളൂ എന്നു വന്നാലും പ്രാഇൽ ചിലഥാനം സ്ഥലങ്ങള . പ്രാത്ഥന നടത്തിയിരുന്നു. ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ കൊയിത്തുകാ♔ ത്തും രാവിലേതോറും അഞ്ചു മണിക്കു ഒരു ദൈവാരാധ്ക്ഠൂിസ്റ്റ് സായ്ക്ക് പ്രസംഗിക്കുന്ന വിധം എല്ലാവകം ഒരു പോലേ ്സമായിട് $ ിട്ടില്ല. ഈ കാഴ്ചത്തിലും സമ്പ്രദായർീതി പ്രമാണമാക്സുല്ല് സ്വന്തവൃകിക്കൊത്തവണ്ണമത്രേ ചെയ്തു പോന്നതു. കുന്നു

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:The_Life_of_Hermann_Gundert_1896.pdf/35&oldid=171699" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്