താൾ:Samkshepavedartham 1772.pdf/80

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ധെപ്ര


പ്പാൻഎലേലാവരെകാളുംകന്യസ്ത്രീഉഷാ യ്ക്കശക്തിയുംയൊഗ്യതയുമുണ്ടാകുന്ന തിനെകൊണ്ടകർത്താവനമ്മെപഠിപ്പി ച്ചനമസ്കാരംചൊല്ലിയതിൻറെറശെ ഷംഅതിൽനാംഇരന്നഗുണങ്ങളെനമ്മു ക്കതരീക്കെണമെന്നീട്ടകന്യസ്ത്രീഉമ്മാ യൊടഅപെക്ഷിക്കുന്നു

 ഗു ഈനസ്കാരംചൊല്ലികെൾ

ക്കെട്ടെ

 ശി നന്മനിറങ്ങമറിയമെകൎത്താവനി

നൊടസ്വത്വംസ്ത്രീകളിൽവാസ്തപ്പട്ടവൾ നീയെനിൻറെറവയററിലെഫലമായ ംരംശൊവ്സ്തപ്പട്ടതുംശുദ്ധമാനമറി യമെതംപുരാൻറെറഅമ്മെദൊഷ ക്കാരരായണ്ടങ്ങൾക്കവെണ്ടിഇപ്പൊ ഴുംണ്ടങ്ങളുടെമരിപ്പുനെരത്തുംതംപു രാനൊടവെക്ഷിച്ചുകൊൾകആമ്മെൻ


                           മൂന്നാം
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Samkshepavedartham_1772.pdf/80&oldid=169440" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്