താൾ:Samkshepavedartham 1772.pdf/59

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൫ധങ


യെല്ലൊഅപ്പഴൊഒടുക്കത്തെ ചൊദ്യത്തിംകൽഎല്ലാവരുംവീണ്ടവിധി ക്കപ്പടുവാൻഎങ്കൊരഅവകാശമാ യത

 ശി അതിന്നപലഅവകാശമുണ്ട
  ൾ തംപുരാൻറെറസ്തുതിക്കും
  ഭംരംശൊമിശിഹാടെമെനിക്കും
  ന പുണ്ടയവാകുരുടെപുകഴ്ച്ചക്കും
  ത തണ്യവരുടെനാണത്തിന്നും
  ൫ ആത്മത്തൊടുകൂടെശരീരംശി

ക്ഷപ്പടുവാൻയെഷിലുംമൊക്ഷപ്പടു വാനെംകിലുംയെന്നതിന്നഒടുക്കത്ത ചൊദ്യംവെണ്ടിരിക്കുന്നു

 ശു തംപുരാൻറെററസ്തുതിക്കഎങ്കെ

ഒടുക്കത്തചൊദ്യംവെണ്ടിരിക്കുന്നു

 ശി ഇഹലൊകത്തിംകൽഇരിക്കു

ന്നെത്തടിലപ്പൊൾനല്ലവർസംകടപ്പ


                               ടുക
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Samkshepavedartham_1772.pdf/59&oldid=169416" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്