താൾ:Samkshepavedartham 1772.pdf/56

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൫ധത


ഹാകർത്താവൻറെറദൈവശക്തിയാ ലെത്തന്നെആകാശത്തഎഴുന്നെള്ളിഎ ന്നാൽസൃഷ്ടിക്കപ്പട്ടതിൽപ്രധാന സൃഷ്ടി പ്പാകുന്നതൻറെറമാതാവമൎത്തിമറി യംതാൻശക്തിയാലെഅല്ലതംപുരാ ൻറെറവശതത്താലെഅത്രെആകാശ ങ്ങളിൽകരയെറിയെന്നതിനെകൊ ണ്ടആകാശത്തഎടുക്കപ്പട്ടുയെന്ന ചൊ ല്ലിന്യായം

ഗു സർവ്വതുംകൈയ്യാണ്ടബാവാതം പുരാൻറെറവലത്തഭാഗർത്തിരിക്കുന്നു യെന്നതിൻറെഥഅർത്ഥമെങ്കന്നബാവാ തംപുരാന്നവലത്തഭാഗവുംഎടത്തഭാ ഗവുമുണ്ടൊ

ശി ബാവാതംപുരാന്നവലവും ഇട വുമില്ലപിന്നെയൊഇഹലൊകത്തി ന്നടുത്തബഹുമാനകാര്യം കൊണ്ടആരട


                                     നും
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Samkshepavedartham_1772.pdf/56&oldid=169413" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്