താൾ:Samkshepavedartham 1772.pdf/48

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

മയന്ന


ഠരംശൊമിശിഹാഎങ്കെല്ലാംചൈതു

 ശി  തന്റെറശത്രുക്കളെകുറിച്ച

ബാവായൊടനമസ്കവിച്ചമാസഷരു ടെദൊഷങ്ങളാലെകൊപിച്ചിരുന്ന തംപുരാന്റെറതിരുമുൻദാഗെതന്റെ റമരണം ഉത്തരപൂജായിതിരുകാഴ് ച്ചവൈക്കയ്ംചൈതു

  ഗു മിശിഹാകർത്താവിന്റെറമരണ

ത്തിൽതന്റെദൈവസ്വഭാവംദെഹ ത്തിൽനിന്നും ആത്മത്തിൽനിന്നും വെപ്പി രിങ്ങൊ

  ശി  എല്ലംരംശൊനിശിഹാടെശുദ്ധ

മാനആത്മാപത്രെതന്റെറദെഹത്തി ൽനിന്നപെത്തിരിങ്ങീട്ടെയുള്ളു

  ഗു  മിശിഹാകർത്താവആർക്ക വെണ്ടിട്ട

മരിച്ചു

  ശി മാനുഷരെല്ലാവരുടെരക്ഷയെ

                                  പ്രതി
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Samkshepavedartham_1772.pdf/48&oldid=169404" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്