താൾ:Samkshepavedartham 1772.pdf/224

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ഭനങ


കെക്കൊൾവാൻകടമുണ്ടൊപുംപസാ രിപ്പാൻഅണയുന്നവർക്ക്

 ശി അതിനെഎത്തിക്കാമെംകിൽ

അനുസരിച്ചകൈക്കൊൾവാൻകട മുണ്ട

 ഗു അതിനെഎത്തിപ്പാൻവശമല്ലം

കിലൊഎങ്കചൈയ്യെണ്ടു

 ശി കുംപസാരിപ്പിക്കുന്നപട്ടക്കാര

നൊടഎളിമയൊടുകൂടെപറങ്ങവെ റെഒരപ്രായശ് ചിത്തംമാററികല്പിക്കെണ മെന്നഅപെക്ഷിക്കയുംവെണം

  ഗു കല്പിച്ചപ്രായശ് ചിത്തംഎന്ന

പ്പൊൾഎത്തിക്കെണ്ടു

  ശി കുംപസാരിപ്പിക്കുന്നപട്ടക്കാരൻ

ഇന്നപ്പൊൾഎത്തിപ്പാൻകുറിച്ചില്ലം കിൽതംപുരാന്റെറതിരുവിള്ളംവാ ണിരിക്കുന്നെരത്തുംകാലംപൈകാത


                                        യും
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Samkshepavedartham_1772.pdf/224&oldid=169329" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്