താൾ:Samkshepavedartham 1772.pdf/219

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ഭനഭ


 ശി വെഅടുന്നയൊഗ്യതയൊടുകൂ

ടെകുംപസാരിപ്പാൻഅണയുന്നവരു ടെദൊഷങ്ങളെപൊക്കാവു

  ഗു എന്നാലൊദൊഷംപൊക്കാ

തെഇരിക്കയും ചിലപ്പൊൾദൊഷം പൊക്കുന്നതനീക്കികുരിക്കയുമാംയെന്നു ണ്ടൊപട്ടക്കാരക്ക്

  ശി ഇതചൈയ്യാമെന്നതന്നെഅല്ല

പിന്നയൊചിലസംഗതിക്കകൂദാശദൂ ഷിക്കപ്പടായ്പാൻഇവണ്ണംചൈയ്യി തെമതിയാവുയെന്നുണ്ട

 ഗു വെണ്ടുന്നആസ്തപ്പാടഇല്ലായ്ത

കൊണ്ടഅവരുയെദൊഷംപൊക്കികൂടാ യെന്നുംദൊഷംപൊക്കുന്നതിൽഅവ ധികല്പിച്ചനീക്കികുറിക്കെണ്ടമെന്നുമു ള്ളകടംആരുടെമെൽവച്ചിരിക്കുന്നു

  ശി ഇവണ്ണമുള്ളകടംതാഴെഎഴുത്ത

                                     പ്പട്ട
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Samkshepavedartham_1772.pdf/219&oldid=169323" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്