താൾ:Samkshepavedartham 1772.pdf/189

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

നധെന


യെന്നതിന്റെറഅർത്ഥംഎങ്കെന്ന

 ശി ദൊഷത്തിന്മെൽനമ്മുക്കഉള്ളം

നൊൻപരംതംപുരാന്റെറനന്മയിൽ നിന്നവരികയുംവിശ്ചാസത്തിന്നടുത്ത ഹെതുവായിട്ടനാംതെറികൊൾകയും വെണമെന്നതിന്റെറഅർത്തമായത

 ഗു ഒരഒപ്പാരിആയിട്ടഇതിനെതി

രിച്ചചൊല്ല

ശി തനിക്കമൊക്ഷംപൊയികളങ്ങീ

ട്ടുംനരകംകിട്ടീട്ടുംഎത്രയുംസ്നെഹി ക്കെണ്ടുന്നഅററമില്ലാത്തനന്മാകുന്നതംപു രാനൊടമറുത്തപിഴച്ചീട്ടുമുള്ളനൊൻ പരംവിശ്ചാസരഹസ്യങ്ങൾക്കടുത്തതാ കുന്നതിനെകൊണ്ടുംകർത്താവിന്റെ ന ന്മയാലെനമ്മുക്കുണ്ടാകുന്നതിനെകൊ ണ്ടുംതംപുരാനിൽനിന്നവരുന്നമെൽ നൊൻപരമായതവിശെഷിച്ചഇഹ


                                      ലൊ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Samkshepavedartham_1772.pdf/189&oldid=169289" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്