താൾ:Samkshepavedartham 1772.pdf/149

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

നന്മധഭ


പീട്ടവിശ്ചാസവുംശരവുംഉവവിയും യെന്നപുണ്യങ്ങളുടെപ്രകാരങ്ങൾഎ ത്തിച്ചതനൊടചൈതമനഗുണമൊ ർത്തതംപുരാനെസ്തുതിച്ചകൊണ്ടാടിഅ തിന്നുപകരംതന്റെറആത്മാവുംശരീ രവുംതിരുകാഴച്ചവച്ചതനിക്കുംമ റ്റെല്ലാവർക്കുംവെണ്ടിരിക്കുന്നുനന്മകൾഒ ക്കയുംതംപുരാനൊടഇരക്കയും വെണം

   ഗു കുറുബാനകൈക്കൊണ്ടദിവസ

ത്തിൽപിന്നയുംഎങ്കെല്ലാംവെണം

  ശി നമ്മാൽആകുംവണ്ണംബുദ്ധിഅടക്ക

മടയിരുന്നനന്മപ്രവൃത്തികൾഎത്തിച്ച കൊൾകയുംവെണം

 ഗു ഠരംശൊമിശിഹാടെശരീരംഎ

ത്രനെരത്തനമ്മിൽഇരിക്കുന്നു

   ശി അപ്പത്തിന്റെറശാദൃശ്യങ്ങൾ

                                     ക്ഷ യ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Samkshepavedartham_1772.pdf/149&oldid=169245" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്