താൾ:Samkshepavedartham 1772.pdf/129

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

നദ്ധന്ന


സ്തിയിലുംഒസ്തിയടെഒരൊരൊനുറുക്കി ലും ഒരുപൊലെതന്നെമുഴുവനായിമി ശിഹാഅതിൽഅടങ്ങിരിക്കുന്നു

 ഗു ശൂദ്ധമാനകുറുബാനപള്ളിക്കൽ

വച്ചസംഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കെ

 ശി അതിൽമരയപ്പട്ടഅടങ്ങിരിക്കു

നന്തംപുരാൻകർത്താവിനെവിശ്ചാസി കൾഎല്ലാവരയുംവന്ദിച്ചകുംപിടുവാ നുംവെണ്ടിരിക്കുംപൊൾക്ലെശക്കാരരു ടെഅവിടെകൊണ്ടുപൊയിഅവൎക്ക കൊടുപ്പാനുമായിട്ടയെന്നതിന്നതിന്നശുദ്ധ മാനകുറുബാനപള്ളിക്കൽസംഗ്രഹി ച്ചിരിക്കുന്നു.

 ഗു കുറുബാനയെന്നകൂദാശവന്ദി

ച്ചകുംപിടുവാൻകടമുണേടൊ

  ശി പട്ടങ്ങയായതംപുരാനുംപട്ടാ

ങ്ങയായമാനുഷനുമാകുന്നംരംശൊ


                                    മിശി
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Samkshepavedartham_1772.pdf/129&oldid=169223" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്