താൾ:Samkshepavedartham 1772.pdf/128

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

നദ്ധന്ന


  ഗു ഒസ്തികണ്ദ്ധിച്ചന്നുറുക്കിടും പൊൾ

മിശിഹാടെശരീരംഎവിടെിരിക്കുന്നു

 ശി ഒസ്തിയെമുറിക്കുന്നതിനെകൊണ്ട

അതിൽഅടങ്ങുന്നമിശിഹാടെശരീര ത്തിന്നഒരക്ഷയം ഉണ്ടാകയില്ലപിന്ന യൊഒസ്തിയെമുറിക്കുംമുൻപിൽമിശി ഹാമുഴുവനായിഅതിൽഉണ്ടായിരുന്ന പൊലെതന്നെഒസ്തിയെമുറിച്ചനുറു ക്കിയതിന്റെറശെഷംപിന്നയുംഒ രൊരൊനുറുക്കിൽഅനെകംചെറുതെം കിലുംമശിഹാതംപുരാൻമുഴുവനായി അതിൽഅടഹ്ങിരിക്കുന്നു

 ഗു വലിയഒസ്തിയിൽമിശിഹാമുവുവ

നായിഅടങ്ങിരിക്കുന്നപൊലെഒസ്തിയ യെഒരൊരൊനുറുക്കിൽകൂടെമുഴുവ നായിഅടങ്ങിരിക്കുന്നൊ

 ശി വലിയ ഒസ്തിയിലുംചെറിയഒ

                                   സ്തിയി
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Samkshepavedartham_1772.pdf/128&oldid=169222" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്