താൾ:RAS 02 05-150dpi.djvu/9

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

==കോങ്കണ ബ്രാഹ്മണർ== 270

  ൽ രൂഢിയായി കൊങ്കണപദം ഉപയോഗിക്കുന്ന കേരളീയർക്കു
  നിരുപദ്രവികളായ കൊങ്കണബ്രാഹ്മണരെ നിന്ദിച്ച് അപഹ
  സിക്കേണം എന്ന വിചാരം സ്വപ്നത്തിൽപോലും ഇല്ലെന്ന വാ
  സ്തവം എനിക്കു നല്ലവണ്ണം നിശ്ചമുണ്ട. തുളു എമ്പ്രാന്തിരി എ
  ന്ന പദം ഏതെല്ലാം ജാതിക്കാരെക്കുറിക്കുന്നതിന്ന് ഉപയോഗി
  ക്കുന്നു എന്നതു കേരളീയന്മാരിൽ അല്പം ചിലർക്കുപോലും അറിയാ
  മോ എന്നതു സന്ദിഗ്ദമാണ. ഹിന്ദുസ്താനി, ഗുജറാത്തി, കച്ചി
  മുതലായ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളെയും മുസൽമാ
  ന്മാരേയും 'ശേട്ടു" എന്ന വിളിക്കുന്നതിന്നു മലയാളികൾക്കു സ
  ന്തോഷംതന്നെ. ഭേദാഭേദങ്ങൾ അറിയേണമെന്ന താൽപര്യം
  കേരളീയർക്കു വളരെ കുറവാകയാൽ പരദേശികളും കേരളീ
  യന്മാരും കൂടിക്കഴിയുന്നതിന്ന് അധികം സംഗതികൾ ഇല്ലാത്ത
  തുകൊണ്ടും ഈ വക അറിവുകൊണ്ടു തങ്ങൾക്കു പ്രയോജനമി
  ല്ലെന്നതുകൊണ്ടും കേരളീയർ അന്യന്മാരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ പ്ര
  വേശികാറില്ല.
    കോങ്കണശബ്ദത്തിന്റെ ധാത്വർത്ഥം നിർണ്ണയിപ്പാൻ ഇപ്പോ
  ൾ കേവലം അസാദ്ധ്യ. തന്നെ. ധാത്വർത്ഥത്തെകുറിച്ചുള്ള പല
  അഭിപ്രായങ്ങളെയും സ്വാഭിപ്രായത്തെയും താഴെചേർത്തുകൊ
  ള്ളുന്നു. നിശ്ചിതാർത്ഥം വിദ്വാന്മാർ തീർച്ചപ്പെടുത്തട്ടെ.
   1. കണമെന്നതിന്നു ധാന്യമണിയെന്നതാകുന്നു അർത്ഥം. ഈ
  ദേശത്തിൽ ധാന്യം ധാരാളമായി കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അതിനെ
  'കുകണം' എന്നു പേർ വിളിച്ചു. കത്സിതമായ കണങ്ങളോടുകൂടി
  യ ദേശമാകയാൽ 'കുകണ'മെന്ന അന്വർത്ഥമായ പേർ ഇതിന്നു
  സിദ്ധിച്ചു. കുകണത്തിന്റെ തദ്ധിമരൂപമായ കൌകണം എന്ന
  രൂപം മഹാഭാരതത്തിൽ ഭീഷ്മപർവ്വത്തിൽ ഉണ്ട. ചില പുസ്തക
  ങ്ങളിൽ കൌംകണം എന്നും കാണാം. കൌകണമെന്ന പാഠത്തി
  ൽ അനുസാരം ലിപിയിൽ പോയ്പോയോ അതോ കൌകണമെ
  ന്നരൂപംതന്നെ കൌംകണം എന്ന രൂപം ധരിച്ചുവോഎന്നതു നി
  ർണ്ണയിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല. കുകണംമെന്നത്' അപഭ്രംശത്താൽ
  കോകണമെന്നും കോങ്കണമെന്നും ആയിത്തീർന്നു എന്നും ചിലരുടെ
ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ചതാണ്.
ഇതിലെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ സ്കോർ ലഭിക്കുന്നതു് ഈ താൾ ആദ്യം ടൈപ്പു ചെയ്തുതുടങ്ങിയ Sayintu എന്ന ഉപയോക്താവിനായിരിക്കും.
ഈ താളിന്റെ ഗുണനിലവാരം:
(വിശദവിവരങ്ങൾക്കു് ഈ ലേഖനം കാണുക)
സങ്കീർണ്ണത തനിമലയാളം അക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണം ടൈപ്പിങ്ങ് പുരോഗതി ഫോർമാറ്റിങ്ങ് മികവ് അക്ഷരശുദ്ധി
(സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല) (സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല) (സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല) (സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല) (സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല) (സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല)
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:RAS_02_05-150dpi.djvu/9&oldid=167698" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്