താൾ:Praveshagam 1900.pdf/4

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിന്റെ സാധുത തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ്
സ്തോത്രമാലികാ
൨ ൯


ജലധിജാശ്രിതവാമകളേവരം ഭജത രെ മനുജാഃ കമലാപതിം (൨)

കിമുജപൈശ്ച തപൊഭിരുതാദ്ധ്വരൈ- രപികിമുത്തമതീൎത്ഥനിഷേവണൈഃ കിമുതശാസ്ത്രകദംബവിലോകനൈ- ർഭജത രെ മനുജാഃ കമലാപതിം (൩)

മനുജദേഹമിമം ഭുവ്വിദുർല്ലഭം സമധിഗമ്യ സുരൈരപി വാഞ്ചിതം വിഷയലയംപടതാമപഹായവൈ ഭജത രെ മനുജാഃ കമലാപതിം (൪)

ന വനിതാ ന സുതൊ ന സഹോദരൊ ന ഹി പിതാ ജനനീ ന ച ബാന്ധവഃ വ്രജതി സാകമനേന ജനേന വൈ ഭജത രെ മനുജാഃ കമലാപതിം (൫)

സകലമേവ ചലം സചരാചരം ജഗദിദം സുതരാം ധനയൌവനം സമവലോക്യ വിവേകദൃശാ ദ്രുതം ഭജത രെ മനുജാഃ കമലാപതിം (൬)

വിവിധരോഗയുതം ക്ഷണഭംഗുരം പരവശം നവമാൎഗമലാകുലം പരിനിരീക്ഷ്യ ശരീരമിദം സ്വകം ഭജത രെ മനുജാഃ കമലാപതിം (൭)

മനിവരൈരനിശം ഹൃദി ഭാവിതം ശിവവിരിഞ്ചിമഹേന്ദ്രനുതം സദാ മരണജന്മജരാഭയമോചനം ഭജത രെ മനുജാഃ കമലാപതിം (൮)

ഹരിപദാഷ്ടകമേതദനുത്തമം പരമഹംസജനേനസമീരിതം
ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Praveshagam_1900.pdf/4&oldid=207389" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്