താൾ:Prabhandha Manjari 1911.pdf/171

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


൧൬൬

പ്രബന്ധമഞ്ജരി രണ്ടാംഭാഗം

ട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെ ലോഭം കൂടാതെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. നിൎഭാഗ്യവശാൽ ഇത് എല്ല അവസ്ഥയിലും ചെയ്തുകാണുന്നില്ല. അതിനാൽ വന്നുകൂടുന്നതെന്താണെന്നല്ലെ? ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യകാലത്തു ചെയ്തുപോയതും പിന്നീടു തിരുത്തിയതും ആയ തെറ്റുകൽതന്നെ, മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുവരുന്നു.

മദ്രാസിലും, കൽക്കട്ടായിലും, ലാഹോറിലും, കച്ചവടക്കാരുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി ഗവൎമ്മേണ്ടു വാണിജ്യപരീക്ഷകൾ നടത്തിവരുന്നു. അതാതുസ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകമായി നടത്തുന്ന ഈ പരീക്ഷകൾ തത്തൽപ്രദേശങ്ങളിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കു മാത്രമേ ഏറെക്കുറെ ഉപകരിക്കുന്നുള്ളു. ലണ്ടൻ സട്ടിഫിക്കേറ്റുകളിലുമാണ് ബൊമ്പയിലെ ഭ്രമം. ഈ ലണ്ടൺപരീക്ഷകൾ, വിശിഷ്യ ലണ്ടനിലെ ചെംബർ അഫ്കോമേർസി(Chamber of Commerce) നാൽ നടത്തപ്പെടുന്നവ, വളരെ ഉയൎന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ്. ലണ്ടൺപരീക്ഷകൾ ഓരോ പ്രത്യേകപ്രദേശങ്ങളിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കു നിശ്ചയമായും ഉതകുന്നവയല്ലെങ്കിലും, വലിയ കച്ചവടശാലകളിലെ ഉയൎണതരം ഗുമസ്തന്മാൎക്കു വേണ്ടുന്ന ഇന്ത്യൻ പരീക്ഷയുടെ തോത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്, അവ ഒന്നാംതരം മാതൃകകളായിരിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കു പറ്റുന്നതായി, (ഇംഗ്ലീഷ്മാതൃക പ്രകാരം), ഉയൎന്ന തരം ഗുമസ്തന്മാൎക്കുള്ള പരീക്ഷകൾ ഇന്ത്യയിലെ ക്രമമനുസരിച്ചു നടത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്നുള്ളതു വലുതായ ഒരു ന്യൂനതയായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊൾ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിവരുന്ന വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസപരീക്ഷകളിൽ ചേരുന്ന വിദ്യാൎത്ഥികൾക്കു സാമാന്യവിദ്യാഭ്യാസം എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരിക്കണ്മെന്നുള്ളതിന്നു യാതൊരു നിയമവുമില്ല. ഇതിനാൽ, ഈ വാണിജ്യവിദ്യാലയങ്ങളിൽനിന്നു സിദ്ധിക്കുന്ന പഠിപ്പ്, സാധാരണ അൎഥമറിയാതെ, കാണാപ്പാഠം ഉരുവിടലായി പരിണമിക്കുന്നു. ആകയാൽ, വാണിജ്യപ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Prabhandha_Manjari_1911.pdf/171&oldid=166613" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്