താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/86

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൯൬൩. വെള്ളരിയിൽ കുറുക്കൻ കയറിയതു പൊലെ
൯൬൪. വെട്ടാളൻ പൊറ്റിയ പുഴുവെ പൊലെ
൯൬൫. വെട്ടുവർ പൊറ്റിയ നായിനെ പൊലെ
൯൬൬. വെണ്ടിക്കിൽ ചക്ക വെരിന്മെലും കായ്ക്കം വെണ്ട എങ്കിൽ കൊമ്പത്തും ഇല്ല
൯൬൭. വെദം അറിഞ്ഞാലും വെദനവിടാ
൯൬൮. വെദനക്കു വിനോദം(വെ-മൊനൊതം ചെരാ)
൯൬൯. വെർ കിഴിഞ്ഞു തിരുൾ ഇളക്കി
൯൭൦. വെറ്റി ആകാഞ്ഞിട്ടു കുട്ടി പെണ്ണായി
൯൭൧. വെല ഒപ്പമല്ലെങ്കിലും വെയിൽ ഒപ്പം കൊണ്ടാൽ മതി
൯൭൨. വെലിക്കു പുറത്തെ പശുക്കളെ പൊലെ
൯൭൩. വെലി പഞ്ച തിന്നു തുടങ്ങി(വെലി വിള തിന്നുമ്പൊലെ)
൯൭൪. വെവുന്ന പുരെക്ക ഊരുന്ന കഴുക്കൊൽ ആദായം