താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/81

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൯൦൮. വക്കടൎന്ന കലത്തിന്നു കണ മുറിഞ്ഞ കയിൽ
൯൦൯. വടികുത്തിയും പട കാണെണം
൯൧൦. വണ്ണത്താൻ വീടും കളത്രവീടും തനിക്കൊത്തതു
൯൧൧. വണ്ണത്താൻ വീട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ തുണിയുറുപ്പയിൽ വെണം
൯൧൨. വന്നറിയാഞ്ഞാൽ ചെന്നറിയെണം
൯൧൩. വന്നാൽ എന്തുവരാഞ്ഞാൽ-വരാഞ്ഞാൽ എന്തു വന്നാൽ
൯൧൪. വമ്പനൊടു പഴുതു നല്ലു
൯൧൫. വരെക്കാൻ വരെച്ചു കരിച്ചതൊ എങ്ങിനെ
൯൧൬. വറുത്താൽ കൊറിച്ചുപൊകും-കണ്ടാൽ പറഞ്ഞു പൊകും
൯൧൭. വറ്റൊനും വലവീതൊനും കട്ടൊനുംകടം കൊണ്ടെനും ആശ വിടാ
൯൧൮. വലിയ ആനെക്ക മണി കെട്ടെണമൊ-(൮൬)