താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/77

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൮൫൮. മുച്ചെവിടുകെട്ടാൽ മൂലനാശം വന്നു
൮൫൯. മുട്ടുങ്ങെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോകും
൮൬൦. മുട്ടുശാന്തിക്ക എല്പിച്ചാൽ കാശിക്കു പൊകം
൮൬൧. മുത്തിന്നു കൊണ്ടു ഉപ്പിന്നു വിയ്ക്കുമൊ
൮൬൨. മുത്തിന്നു മുങ്ങുന്നെരം അളിയെൻ പിടിക്കണം കയർ
൮൬൩. മുൻപിൽ പൊയിട്ടെല്ക്കല്ല പിന്നെപ്പാഴിൽ തൊല്ക്കല്ല
൮൬൪. മുമ്പെവന്നതൊ കൊമ്പൊ ചെവിയൊ
൮൬൫. മുൻവില പൊൻവില
൮൬൬. മുയൽ ഇളകുമ്പൊൾ നായ്ക്കു കാഷ്ഠിപ്പാൻ മുട്ടും
൮൬൭. മുറിപ്പാട്ടു കൊണ്ടങ്ങു ചെന്നാൽ മുഴുവൻ പാട്ടു കെൾക്കാം രണ്ടാട്ടും കെൾക്കാം
൮൬൮. മുറിവൈദ്യൻ ആളെക്കൊല്ലും-മുറി ഹജ്ജിദീൻ കൊല്ലും
൮൬൯. മുറ്റത്തുമുല്ലെക്ക മണം ഇല്ല
൮൭൦. മുലക്കണ്ണു കടിക്കുമ്പോൾ കവിൾക്കുമിടിക്കെണം
൮൭൧. മുലവിട്ടു മുലപിടിക്കുന്നതിനു മുമ്പിൽ (൭൬൯)