താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/76

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൮൪൬. മലയരികെ ഉറവു പണമരികെ ഞായം-(൭൨൮)
൮൪൭. മലയൊടു കൊണ്ടക്കുലം എറിയല്ല
൮൪൮. മലർന്നു കിടന്നു തുപ്പിയാൽ മാറത്തു വീഴും
൮൪൯. മല്ലൻ പിടിച്ചെടം മൎമ്മം
൮൫൦. മഴയെത്തുള്ള എരുമ പൊലെ
൮൫൧. മാങ്ങവീണാൽ മാക്കീഴ് പാടൊ
൮൫൨. മാടൊടിയ തൊടി കനാടൊടിയ പെൺ
൮൫൩. മാണിക്കക്കല്ലു കൊണ്ടു മാങ്ങ എറിയുന്നുവൊ
൮൫൪. മാണിക്കക്കല്ലു പന്തീരാണ്ടു കുപ്പയിൽ കിടന്നാലും മാണിക്കക്കല്ലുതന്നെ
൮൫൫. മാറാത്ത വ്യാധിക്ക് എത്താത്ത മരുന്നു (മീത്തലെക്കണ്ടത്തിൽ ഉറവുണ്ടായാൽ താഴെക്കണ്ടത്തിലും വരും(൫൯൪)
൮൫൬. മീൻകണ്ടം വെണ്ടാത്ത പൂച്ച ഉണ്ടൊ
൮൫൭. മുകന്തായം വളഞ്ഞാൽ (തെറ്റിയാൽ) ൬൪ വളയും(തെറ്റും)