താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/74

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൮൨൨. ഭക്തിയാലെ മുക്തി യുക്തിയാലെ ഉക്തി(ഭയത്താലെ ഭക്തി നയത്താലെ യുക്തി)
൮൨൩. ഭണ്ഡാരത്തിൽ പണം ഇട്ടപൊലെ(ഭിക്ഷക്കവന്നവൻ പെണ്ടിക്കു മാപ്പിള്ള(൬൫൯)
൮൨൪. ഭൊജനം ഇല്ലാഞ്ഞാൽ ഭാജനംവെണം
൮൨൫. മകം പിറന്ന മങ്ക-പൂരാടം പിറന്ന പുരുഷൻ
൮൨൬. മകരം(മെടം)വന്നാൽ മറിച്ചെണ്ണെണ്ടാ
൮൨൭. മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പടെക്കൽ കാണാം
൮൨൮. മക്കൾക്കു മടിയിലും മരുമക്കൾക്കു വളപ്പിലും ചവിട്ടരുതു
൮൨൯. മങ്ങലിക്കു പൂളു വെക്കുന്നതു പൊലെ
൮൩൦. മച്ചിയറിയുമൊ ഈറ്റുനൊവു-പെറ്റവൾക്കറിയാം പിള്ളവരുത്തം
൮൩൧. മഞ്ഞച്ചെര മലൎന്നു കടിച്ചാൽ മലനാട്ടിൽ എങ്ങും മരുന്നില്ല
൮൩൨. മടിയിൽ അരിഉണ്ടെങ്കിൽ പെങ്ങളെവീടു ചൊദിക്കെണമൊ