താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/73

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൮൧൧. പൊരുത്തങ്ങളിൽ മനപ്പൊരുത്തം മതി
൮൧൨. പൊകെണ്ടതു പൊയാൽ ബുദ്ധിവെക്കും വെവെണ്ടതുവെന്താൽ തീയും കത്തും
൮൧൩. പൊക്കറ്റാൽ പുലി പുല്ലുംതിന്നും (൪൮൩)
൮൧൪. പൊത്തിന്റെ ചെവിട്ടിൽ കിന്നരം വായിക്കുന്നതു പൊലെ
൮൧൫. പൊത്തിന്റെ മെൽ ഉണ്ണി കടിച്ചതു പൊലെ
൮൧൬. പൊത്തുകൂട വെള്ളം കുടിക്കാത്ത കാലം
൮൧൭. പൊയാൽ പൊറുക്കുവാൻ പൊണ്ണാച്ചിയും മതി
൮൧൮. പൊരുന്നൊരെ പൊരുമ്മ പൊരാത്താളുടെ ചന്തിമെൽ
൮൧൯. ബന്ധു ആറുകരയുന്നതിനെക്കാളും ഉടയവൻ ഒന്നു കരഞ്ഞാൽമതി (പാക്കയിവെളുത്താൽ പരുത്തിയൊളും (൭൪൨))
൮൨൦. ബാലർ പടെക്കാകാ ഇളന്തെങ്ങാ കറിക്കാകാ
൮൨൧. ബാലശാപവും നാരീശാപവും ഇറക്കികൂടാ